Μπορείς να επικοινωνήσεις με το γραφείο τύπου της Hermes Airports στο τηλ. +357 24 742165, εντός ωρών εργασίας (08:30-13:00 και 14:00-17:00) ή μέσω e-mail στο pressoffice@hermesairports.com. (Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για ΜΜΕ).

« Πίσω