Επικεφαλής Τεχνικού Τμήματος

Άντης Φράγκος

Ο Άντης ξεκίνησε να εργάζεται στην Hermes Airports  τον Ιούνιο του 2006 ως Διευθυντής Τεχνικού τμήματος στο αεροδρόμιο Πάφου. Το 2010 διορίστηκε στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Επιχειρήσεων του αεροδρομίου Πάφου ενώ τον Φεβρουάριο του 2015 μετακινήθηκε στην αντίστοιχη θέση στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Τον Μάιο του 2022, διορίστηκε στη θέση του Επικεφαλή Τεχνικού Τμήματος  όπου ηγείται μιας έμπειρης ομάδας μηχανικών. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην εκτέλεση των συμβολαίων συντήρησης τεχνικών έργων που αποσκοπούν σε διορθωτικές και μακροπρόθεσμες συντηρήσεις μεγάλης κλίμακας οι οποίες υλοποιούνται με ένα βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Έχει διευθυντική εμπειρία πέραν των 25 χρόνων η οποία αποκτήθηκε σε διάφορες εταιρείες της Αγγλίας και της Κύπρου και σήμερα το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην διαχείριση αεροδρομίων και συντήρησης συστημάτων.  

Ο Άντης είναι κάτοχος πτυχίου ΒΕng Mechanical Engineering από το Πανεπιστήμιο του Sheffield (UK),  μεταπτυχιακού διπλώματος MSc του Πανεπιστημίου Glasgow (UK) και ΜΒΑ από το CIIM (Cyprus International Institute of Management). Είναι Εγγεγραμμένος Μηχανικός στο ΕΤΕΚ και στην Αγγλία.