Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής

Γιώργος Πασχάλης

O Γιώργος Πασχάλης εντάχθηκε στην ομάδα της Hermes Airports Ltd τον Ιανουάριο του 2017 ως Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής (CFO). O Γιώργος κατέχει πέραν των 15 ετών εμπειρία που εκτείνεται στους τομείς της Εταιρικής Χρηματοδότησης (Corporate Finance), Tραπεζικής Eπενδυτικής (Investment Banking) και οικονομικής ανάλυσης.

Κατείχε τη θέση του επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής στην SFS Limited και του Αναλυτή Πιστωτικών Κινδύνων (Credit Analyst) στην Moody’s Investor Services. Πριν την ένταξή του στη Hermes Airports Ltd ο Γιώργος εργάστηκε στον Όμιλο Louis για αρκετά χρόνια όπου είχε αναλάβει αρκετούς ρόλους συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο Γιώργος είναι μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλλίας (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Κατέχει πτυχίο ΒΑ και ΜΑ στα Οικονομικά από το πανεπιστήμιο του Cambridge της Αγγλίας.