Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια

Ελένη Καλογήρου

Η Ελένη Καλογήρου είναι η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports, από το Μάιο του 2016. Προηγουμένως είχε διατελέσει ως Ανώτατη Οικονομική Διευθύντρια και Εκτελεστική Διευθύντρια Ελέγχου Εργασιών από το 2014 που ξεκίνησε να εργάζεται για την εταιρεία. 

Διαθέτει πέραν των 25 χρόνων επαγγελματικής εμπειρίας, κυρίως στον κλάδο των αερομεταφορών, αφού διετέλεσε Ανώτατη Οικονομική Διευθύντρια και μεταγενέστερα Αναπληρώτρια Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια των Κυπριακών Αερογραμμών. Διαθέτει επίσης εμπειρία στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων καθώς και στο λογιστικό επάγγελμα, έχοντας εργαστεί στην KPMG, τόσο στην Κύπρο όσο και στο Λονδίνο. Τον Ιούνιο 2019 έχει διοριστεί μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Συμβούλιου Αερολιμένων Ευρώπης (ACI Europe). Από το 2018 διατελεί μέλος του συμβουλευτικού σώματος του ICAEW Travel, Tourism & Hospitality Community.  

Η Ελένη Καλογήρου είναι μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.