Ανώτερη Διευθύντρια Νομικών Υποθέσεων

Μαρία Κοσμά

Η Μαρία Κοσμά εντάχθηκε στην Hermes Airports τον Φεβρουάριο του 2018 ως Ανώτερη Διευθύντρια Νομικών Υποθέσεων. Η Μαρία έχει πείρα πέραν των 20 ετών στο δικηγορικό επάγγελμα, έχοντας δουλέψει σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου, καθώς και στον τομέα των αερομεταφορών, αφού κατείχε τη θέση Εσωτερικού Νομικού Συμβούλου στις Κυπριακές Αερογραμμές για 12 χρόνια.

Η Μαρία είναι Barrister at Law του Middle Temple, κατέχει Πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας και εγγράφηκε στο Μητρώο Δικηγόρων της Κύπρου το 1993.