Επικεφαλής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στέφανος Τούμπας

Ο Στέφανος εντάχθηκε στο δυναμικό της Hermes Airports το 2007 ως Λειτουργός Πληροφορικής.  Στην πορεία εργάστηκε ως Ανώτερος Λειτουργός Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων και μετέπειτα Διευθυντής του Τμήματος Πληροφορικής. Από το 2020 κατέχει τη θέση του Επικεφαλή Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ο Στέφανος κατέχει Δίπλωμα και Πτυχίο Πληροφορικής ενώ έχει περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής όσον αφορά τα αεροδρόμια και την αεροπορική βιομηχανία ευρύτερα. Είναι επίσης μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής από το 2020

Στην Hermes Airports είναι υπεύθυνός για την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και την ψηφιακή μεταμόρφωση της εταιρείας.