Πληροφορίες για τους εργαστηριακούς ελέγχους για Covid-19 στα αεροδρόμια

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν απ’ τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έχουν την επιλογή να κάνουν επί τόπου εργαστηριακή εξέταση για Covid-19.


Αφίξεις

  Αερολιμένας Λάρνακας Αερολιμένας Πάφου
Μέθοδος PCR PCR
Αποτελέσματα* Περίπου σε 3 ώρες Περίπου σε 6 ώρες
Κόστος €30 €32
Τοποθεσία Εντός τερματικού κτηρίου Εξωτερικός χώρος αφίξεων
Ώρες λειτουργίας Κατά τη διάρκεια αφικνούμενων πτήσεων

Σημειώσεις:

Οι επιβάτες δεν χρειάζεται να περιμένουν στο αεροδρόμιο για τα αποτελέσματά τους καθώς θα ειδοποιηθούν στο κινητό ή μπορούν να κατεβάσουν τα αποτελέσματά τους σε μορφή PDF από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Για τα παιδιά, κάτω των 10 χρονών, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή εξέταση το δείγμα λαμβάνεται από το στόμα/γλώσσα.

*Επιβάτες που πραγματοποιούν την εργαστηριακή εξέταση μετά τις 22:00 (στο αεροδρόμιο Λάρνακας) και μετά τις 19:00 (στο αεροδρόμιο Πάφου), λαμβάνουν τα αποτελέσματα την επόμενη μέρα μέχρι τις 11:00.


Αναχωρήσεις (μόνο στο αεροδρόμιο Λάρνακας)

Αερολιμένας Λάρνακας
Μέθοδος PCR PCR Rapid
Αποτελέσματα Εντός 6 - 8 ωρών Εντός 2 - 3 ωρών Σε 10 - 20 λεπτά
Κόστος €55 €120 €25
Τοποθεσία Εντός του χώρου στάθμευσης (μετά το Costa Coffee)
Ώρες λειτουργίας  Δεύτερα-Πέμπτη 9:00-12:00, Παρασκευή-Κυριακή 8:30 - 14:00 (οι ώρες λειτουργίας ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με το πτητικό πρόγραμμα).

Σημειώσεις:

Οι επιβάτες δεν χρειάζεται να περιμένουν στο αεροδρόμιο για τα αποτελέσματά τους καθώς θα ειδοποιηθούν στο κινητό ή/και μέσω μέιλ.

Για τα παιδιά, κάτω των 10 χρονών, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή εξέταση το δείγμα λαμβάνεται από το στόμα/γλώσσα.


 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εργαστήρια των χημείων στο +357 22 263030 (Bioanalysis Clinical Lab) ή στο +357 22762213  (Κλινικά χημεία Τύμβιος από τις 08:00 μέχρι τις 18:00)