Υπηρεσία Εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία & ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Παρακαλούμε όπως αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας και μας ενημερώσετε σχετικά με την πρόσφατη εμπειρία σας στο αεροδρόμιο μας, αξιολογώντας το επίπεδο των προσφερόμενων Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Η προσπάθεια μας για βελτίωση είναι συνεχής, για αυτό και η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας. Οι απαντήσεις σας θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε περεταίρω την ποιότητα εξυπηρέτησης μας και να ανταποκριθούμε με μεγαλύτερη επιτυχία στις προσδοκίες σας.

* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
Μέρος Α
Μέρος Β
Μέρος Γ
Μέρος Δ
1. Για ποιο αεροδρόμιο παρέχετε πληροφορίες;:
*
2. Παρέχετε πληροφορίες ως:
*
3. Έχετε ήδη προπαραγγείλει "Ειδική Βοήθεια";:
*
4. Πώς ανακοινώσατε την άφιξή σας στο αεροδρόμιο;:
*
5. Πόση ώρα χρειάστηκε να περιμένετε την "Ειδική Βοήθεια":
*