Μην τα χάσετε για μια αποσκευή που χάθηκε!

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και παράδοση των αποσκευών στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Κατά την έξοδο σας από την αίθουσα παραλαβής αποσκευών, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τη δική σας αποσκευή, κάνοντας ταύτιση των αποκομμάτων που σας έχει δώσει η αεροπορική εταιρία. Μετά την έξοδό σας από την αίθουσα παραλαβής αποσκευών, δεν επιτρέπεται η εκ νέου είσοδος. 

Όλες οι αζήτητες αποσκευές φυλάσσονται με ασφάλεια από το φορέα επίγειας εξυπηρέτησης της κάθε αεροπορικής εταιρείας. Εσείς ή εκπρόσωπός σας, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό ταυτότητας μαζί με την ετικέτα παράδοσης της αποσκευής προκειμένου να σας επιτραπεί η παραλαβή της. 

Για αντικείμενα που ξεχάστηκαν ή χάθηκαν στο αεροσκάφος

Σε περίπτωση που ξεχάσατε ή χάσατε κάποιο αντικείμενό σας στο αεροσκάφος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία ή την εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης.

Για αντικείμενα που χάθηκαν εντός του κτηρίου του αεροδρομίου

Όλα τα αφύλακτα/χαμένα αντικείμενα που εντοπίζονται εντός του κτηρίου του αεροδρομίου, παραδίδονται στο γραφείο Απολεσθέντων Αντικειμένων της Αστυνομίας. Για να μπορέσετε να ανακτήσετε κάποιο αντικείμενό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Αστυνομία στους αριθμούς +357 24804715 ή  +357 24804716 για το αεροδρόμιο της Λάρνακας και +357 26806446 για το αεροδρόμιο της Πάφου.