Υπάρχουν όρια ως προς τις ποσότητες και την αξία των αγαθών που μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας

Εισαγωγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν, αφικνείστε μπορείτε ελεύθερα να εισάγετε προϊόντα που αγόρασαν εντός της ΕΕ και τα οποία προορίζονται για προσωπική τους χρήση:

 • Προϊόντα καπνού - 800 τσιγάρα, 400 πουράκια, 200 πούρα, 1 kg καπνός 
 • Αλκοόλ - 10 λίτρα οινοπνευματώδη με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 22%, 20 λίτρα με περιεκτικότητα σε αλκοόλ χαμηλότερη από 22%, 90 λίτρα κρασί (αφρώδης οίνος μόνο 60 λίτρα), 110 λίτρα μπύρα

Εισαγωγές από χώρες εκτός της Ευρώπαϊκής Ένωσης

 • 200 τσιγάρα
 • 100 πουράκια
 • 50 πούρα ή 250 g καπνός 
 • 1 λίτρο οινοπνευματώδη με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 22% 
 • 2 λίτρα κρασί
 • 16 λίτρα μπύρα

Υγεία

 • Για είσοδο στην Κύπριακή Δημοκρατία δεν απαιτείται εμβολιασμός.
 • Επιτρέπεται η κατοχή φαρμάκων μόνο για προσωπική χρήση

Φόροι Αεροδρομίου

 • Δεν επιβάλλεται κάποιος φόρος κατά την επιβίβαση των επιβατών
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ:
 • Φυσικά φρούτα και λουλούδια
 • Όλα τα είδη κρέατος τα οποία έχουν παραχθεί σε χώρες εκτός της Ε.Ε., όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα με εξαίρεση το βρεφικό γάλα σε σκόνη και τη βρεφική τροφή, εφόσον δεν απαιτεί ψύξη πριν καταναλωθεί και δεδομένου ότι η τροφή είναι α) συσκευασμένη και β) η δε συσκευασία, ακέραιη

Μεταφορά χρημάτων

Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων, ενημερωθείτε απευθείας από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.