Πίνακας χρεώσεων για τους χώρους στάθμευσης αεροδρομίου Λάρνακας

 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ
0 - 20 λεπτά €1.00 €1.00 €7.00
21 - 40 λεπτά €3.00 €3.00 €7.00
41 - 60 λεπτά €4.00 €4.00 €7.00
1 - 2 ώρες €6.00 €6.00 €10.00
2 - 3 ώρες €7.00 €7.00 €10.00
3 - 4 ώρες €8.00 €8.00 €12.00
4 - 8 ώρες €9.00 €9.00 €12.00
8 - 24 ώρες €10.00  €10.00 €12.00
Μέχρι 2 ημέρες €18.00 €14.00 €21.00
Μέχρι 3 ημέρες €26.00  €18.00 €30.00
Μέχρι 4 ημέρες €34.00 €22.00 €39.00
Μέχρι 5 ημέρες €42.00 €26.00 €48.00
Μέχρι 6 ημέρες €50.00 €30.00 €54.00
Κάθε επιπρόσθετη ημέρα €8.00 €4.00 €6.00

* Σε ισχή απο τις 25/5/2018

Πίνακας χρεώσεων για τους χώρους στάθμευσης αεροδρομίου Πάφου

  ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ
0 - 20 λεπτά €1.00 €7.00
21 - 40 λεπτά €3.00 €7.00
41 - 60 λεπτά €4.00 €7.00
1 - 2 ώρες €6.00 €10.00
2 - 3 ώρες €7.00 €10.00
3 - 4 ώρες €8.00 €12.00
4 - 8 ώρες €9.00 €12.00
8 - 24 ώρες €10.00  €12.00
Μέχρι 2 ημέρες €14.00 €21.00
Μέχρι 3 ημέρες €18.00  €30.00
Μέχρι 4 ημέρες €22.00 €39.00
Μέχρι 5 ημέρες €26.00 €48.00
Μέχρι 6 ημέρες €30.00 €54.00
Κάθε επιπρόσθετη μέρα €4.00 €6.00

* Σε ισχή απο τις 25/5/2018