Πίνακας χρεώσεων για τους χώρους στάθμευσης
στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

Μην ξεχάσετε να προ-κρατήσετε το χώρο στάθμευσης σας διασικτυακά, για να επωφεληθείτε από τις προνομιακές μας τιμές.


Αεροδρόμιο Λάρνακας

 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

0 - 20 λεπτά

€1.00

€1.00

€7.00

21 - 40 λεπτά

€3.00

€3.00

€7.00

41 - 60 λεπτά

€4.00

€4.00

€7.00

1 - 2 ώρες

€6.00

€6.00

€10.00

2 - 3 ώρες

€7.00

€7.00

€10.00

3 - 4 ώρες

€8.00

€8.00

€15.00

4 - 8 ώρες

€9.00

€9.00

€15.00

8 - 24 ώρες

€12.00 

€10.00

€15.00

Κάθε επιπρόσθετη ημέρα

€8.00

€4.00

€10.00

* Σε ισχύ απο τις 11/05/2022


Αεροδρομίου Πάφου

 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΙΚΡΗΣ / ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

0 - 20 λεπτά

€1.00

€7.00

€1.00

21 - 40 λεπτά

€3.00

€7.00

€3.00

41 - 60 λεπτά

€4.00

€7.00

€4.00

1 - 2 ώρες

€6.00

€10.00

€6.00

2 - 3 ώρες

€7.00

€10.00

€7.00

3 - 4 ώρες

€8.00

€15.00

€8.00

4 - 8 ώρες

€9.00

€15.00

€9.00

8 - 24 ώρες

€12.00 

€15.00 

€10.00

Κάθε επιπρόσθετη μέρα

€8.00

€10.00

€4.00

* Σε ισχύ απο τις 27/7/2022


Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις χρεώσεις για τους χώρους στάθμευσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο booking@hermesairports.com ή καλέστε μας στο +357 24 030026.