Πίνακας χρεώσεων για τους χώρους στάθμευσης
στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

Μην ξεχάσετε να προ-κρατήσετε το χώρο στάθμευσης σας διασικτυακά, για να επωφεληθείτε από τις προνομιακές μας τιμές.


Αεροδρόμιο Λάρνακας

 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ       
P2

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ      
P1 & P3      

ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ      
P4 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ      
P5      

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

0 - 20 λεπτά

€1.00

€1.00

€7.00

€1.00

21 - 40 λεπτά

€3.00

€3.00

€7.00

€3.00

41 - 60 λεπτά

€4.00

€4.00

€7.00

€4.00

1 - 2 ώρες

€6.00

€6.00

€10.00

€6.00

2 - 3 ώρες

€7.00

€7.00

€10.00

€7.00

3 - 4 ώρες

€8.00

€8.00

€15.00

€8.00

4 - 8 ώρες

€9.00

€9.00

€15.00

€9.00

8 - 24 ώρες

€12.00 

€11.00

€15.00

€10.00

Κάθε επιπρόσθετη μέρα   

€8.00

€5.00

€10.00

€4.00

* Σε ισχύ απο τις 01/04/2023


Αεροδρομίου Πάφου

 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΙΚΡΗΣ / ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ    
P1

ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ     
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
P2 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
P3

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
P5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

0 - 20 λεπτά

€1.00

€7.00

€1.00

€1.00

21 - 40 λεπτά

€3.00

€7.00

€3.00

€3.00

41 - 60 λεπτά

€4.00

€7.00

€4.00

€4.00

1 - 2 ώρες

€6.00

€10.00

€6.00

€6.00

2 - 3 ώρες

€7.00

€10.00

€7.00

€7.00

3 - 4 ώρες

€8.00

€15.00

€8.00

€8.00

4 - 8 ώρες

€9.00

€15.00

€9.00

€9.00

8 - 24 ώρες

€12.00 

€15.00 

€10.00

€10.00

Κάθε επιπρόσθετη μέρα

€8.00

€10.00

€4.00

€4.00

* Σε ισχύ απο τις 27/7/2022


Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις χρεώσεις για τους χώρους στάθμευσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο booking@hermesairports.com ή καλέστε μας στο +357 24 030026.