Πίνακας χρεώσεων για τους χώρους στάθμευσης
στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου

Μην ξεχάσετε να προ-κρατήσετε το χώρο στάθμευσης σας διασικτυακά, για να επωφεληθείτε από τις προνομιακές μας τιμές.


Αεροδρόμιο Λάρνακας

 

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ
0 - 20 λεπτά €1.00 €1.00 €7.00
21 - 40 λεπτά €3.00 €3.00 €7.00
41 - 60 λεπτά €4.00 €4.00 €7.00
1 - 2 ώρες €6.00 €6.00 €10.00
2 - 3 ώρες €7.00 €7.00 €10.00
3 - 4 ώρες €8.00 €8.00 €12.00
4 - 8 ώρες €9.00 €9.00 €12.00
8 - 24 ώρες €10.00  €10.00 €12.00
Μέχρι 2 ημέρες €18.00 €14.00 €21.00
Μέχρι 3 ημέρες €26.00  €18.00 €30.00
Μέχρι 4 ημέρες €34.00 €22.00 €39.00
Μέχρι 5 ημέρες €42.00 €26.00 €48.00
Μέχρι 6 ημέρες €50.00 €30.00 €54.00
Κάθε επιπρόσθετη ημέρα €8.00 €4.00 €6.00

* Σε ισχύ απο τις 25/5/2018


Αεροδρομίου Πάφου

  ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΙΚΡΗΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ
0 - 20 λεπτά €1.00 €7.00
21 - 40 λεπτά €3.00 €7.00
41 - 60 λεπτά €4.00 €7.00
1 - 2 ώρες €6.00 €10.00
2 - 3 ώρες €7.00 €10.00
3 - 4 ώρες €8.00 €12.00
4 - 8 ώρες €9.00 €12.00
8 - 24 ώρες €10.00  €12.00
Μέχρι 2 ημέρες €14.00 €21.00
Μέχρι 3 ημέρες €18.00  €30.00
Μέχρι 4 ημέρες €22.00 €39.00
Μέχρι 5 ημέρες €26.00 €48.00
Μέχρι 6 ημέρες €30.00 €54.00
Κάθε επιπρόσθετη μέρα €4.00 €6.00

* Σε ισχύ απο τις 25/5/2018


Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τις χρεώσεις για τους χώρους στάθμευσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο booking@hermesairports.com ή καλέστε μας στο +357 24 030026.