Οι χρήστες του χώρου στάθμευσης καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τους όρους και προυποθέσεις εισόδου και χρήσης του χώρου στάθμευσης. 

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιστήνεται η προσοχή στους χρήστες ότι αυτός ο χώρος στάθμευσης είναι ιδιωτική ιδιοκτησία της HERMES AIRPORTS LIMITED (στο εξής η “Εταιρεία"). Είναι διαθέσιμος για χρήση από το κοινό που θα ενεργά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας και που παρατίθενται πιο κάτω.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει χρήστες οχημάτων από τη χρήση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα αποκλεισμού σε σχέση με πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ζημιά σε περιουσία, παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις και/ή την ομαλή λειτουργία του χώρου και/ή παρουσιάζουν απείθαρχη συμπεριφορά με οποιοδήποτε τρόπο. Επιπλέον τα δικαιώματα αποκλεισμού ισχύουν σε πρόσωπα που δεν έχουν λόγο να παρευρίσκονται στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.
Η Εταιρεία δεν προσφέρει καμία εγγύηση ή αποζημίωση ως προς την προστασία ή την ασφάλεια των οχημάτων που είναι σταθμευμένα στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και/ή οποιονδήποτε αγαθών εντός των σταθμευμένων οχημάτων και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων υπενθυμίζονται ότι σε περίπτωση τέτοιας απώλειας ή ζημιάς θα πρέπει να αξιοποιούν τις δικές τους ασφάλειες, προκειμένου να προβάλουν οποιεσδήποτε αξιώσεις αναφορικά με τα πιο πάνω. 
Ως εκ τούτου:
 (α) η Εταιρεία, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι της, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή, βλάβη ή κλοπή του οχήματος και/ή των περιεχομένων εντός του οχήματος, και
 (β) η Εταιρεία, οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποι της, δεν φέρουν καμία ευθύνη για το θάνατο ή τις σωματικές βλάβες που υπέστηκαν και/ή μπορεί να υποστούν οι χρήστες και/ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

2. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

 (α) H είσοδος και έξοδος από τον χώρο στάθμευσης θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω των καθορισμένων εισόδων και εξόδων και κατά μήκος συγκεκριμένων διαδρομών.

 (β) Οι χρήστες θα πρέπει να σταθμεύουν τα οχήματα τους μόνο στις καθορισμένες θέσεις στάθμευσης και εντός εγκεκριμένων περιοχών για να μην παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των χώρων στάθμευσης.

 (γ) Οι χρήστες πρέπει να καταλαμβάνουν μόνο μία θέση στάθμευσης. Τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν ανάμεσα στα οριοθετημένα πλαίσια της μίας θέσης στάθμευσης. Σε περίπτωση που ένα όχημα καταλαμβάνει δύο θέσεις στάθμευσης ο χρήστης θα καταβάλλει το διπλάσιο του ποσού του εισιτηρίου στάθμευσης.

 (δ) Οι χώροι στάθμευσης που προορίζονται για οδηγούς απο άτομα με αναπηρία ή/και απο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ("Χώροι Στάθμευσης για ΑμεΑ") πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα που έχουν την κατάλληλη άδεια από την αρμόδια αρχή, της οποίας το σήμα πρέπει να είναι αναρτημένο στον ανεμοθώρακα και/ή σε άλλο εμφανές σημείο του σταθμευμένου οχήματος.

3. ΚΡΑΤΗΣEIΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

α)    Όροι – Όλοι οι όροι που εμπεριέχονται στο παρόν έγγραφο καλύπτουν όλες τις κρατήσεις μέσω του ιστότοπου της Hermes Airports Ltd (“Hermes”).

β)    Αποδοχή – Κάνοντας μια κράτηση μέσω του ιστότοπου μας αποδέχεστε όλους τους όρους της κράτησης. Σε περίπτωση που θα κάνετε κράτηση εκ μέρους τρίτων προσώπων τότε εσείς, ως εκπρόσωπος τους, αποδέχεστε όλους τους όρους της κράτησης. 

γ)    Αναγνωριστικό Χρέωσης Πιστωτικής/ Χρεωστικής Κάρτας: Με την πληρωμή του ποσού που αναλογεί στην κράτηση σας, θα εμφανίζεται στον αναλυτικό λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας το όνομα της Hermes Airports Ltd.

δ)    Ηλεκτρονικές Αποδείξεις και Τιμολόγια: Με την ολοκλήρωση της κράτησης σας θα σας σταλεί επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). Σας συμβουλεύουμε να το τυπώσετε και να το κρατήσετε ως αποδεικτικό για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή της κράτησης σας μέσω της επιλογής «Διαχείριση της κράτησης μου» (manage my booking).  

ε)    Ασφάλεια της συναλλαγής: Η Ασφάλεια της συναλλαγής σας μέσω του ιστότοπου μας, προστατεύετε μέσω τεχνολογίας που κωδικοποιεί τις πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης (Browser) σας, στους ασφαλείς διακομιστές (servers) μας και μπλοκάρει οποιαδήποτε τρίτο πρόσωπο που προσπαθήσει να υποκλέψει ή να παρεμποδίσει και να αναγνώσει δεδομένα κατά την διάρκεια της κράτησης σας.  

ζ)    Επιβεβαίωση κράτησης: Η κράτηση σας διεκπεραιώνετε και επιβεβαιώνετε άμεσα με την ολοκλήρωση της κράτησης σας. Όταν δείτε την σελίδα επιβεβαίωσης της κράτησης σας, θα σας σταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα περιέχει τον αριθμό επιβεβαίωσης και τα στοιχεία της κράτησης σας. 

η)    Τροποποίηση Ακύρωσης της κράτησης σας: Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την κράτηση σας μέσω της επιλογής «Διαχείριση της κράτησης μου». Σε τέτοια περίπτωση η τροποποίηση ή η ακύρωση θα επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

θ)    Ακύρωση ή τροποποίηση των κρατήσεων για την στάθμευση οχημάτων.

I.    Η κράτηση σας ή μέρος αυτής μπορεί να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί από τον ιστότοπο της Hermes, μέσω της επιλογής «Διαχείριση της κράτησης μου». Για να έχετε πρόσβαση στη κράτηση σας, ο αριθμός αναφοράς της κράτησης σας και η ηλεκτρονική διευθυνση (email) που έχετε χρησιμοποιήσει για την κράτηση σας, είναι απαραίτητα. 
II.    Επιμήκυνση της περιόδου κράτησης του χώρου στάθμευσης μπορεί να γίνει μόνο εάν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης για τον επιθυμητό χρόνο κράτησης. Η χρέωση για την νέα κράτηση θα είναι βάση του διαθέσιμου  χώρου και προΐόντων κατά τον ουσιώδη χρόνο, και μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει τις ίδιες τιμές που προσφέρονταν στην προηγούμενη σας κράτηση. Συγκεκριμένα, ο χρήστης που επιθυμεί να επεκτείνει την κράτηση του/της, η οποία προηγουμένως ήταν αποδεκτή σε μια συγκεκριμένη τιμή, πιθανόν να μην διατηρήσει την αρχική τιμή της κράτησης του/της λόγω διαφορετικών επιπέδων πληρότητας. 
III.    Στην περίπτωση που η κράτηση σας ακυρώνεται ή τροποποιείται, θα λάβετε μια έγκυρη ειδοποίηση της ακύρωσης ή τροποποίησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που παρείχατε κατά την διαδικασία κράτησης. 
IV.    Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε το κράτηση σας τότε θα πρέπει να το κάνετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της και σε τέτοια περίπτωση θα σας επιστραφεί όλο το ποσό της κράτησης σας. Εαν δεν ακυρώσετε την κράτηση σας 24 ώρες πριν την έναρξη της, δεν θα σας επιστραφεί κανένα ποσό και δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση.
V. Αποδεκτές κάρτες για πληρωμές μέσω διαδικτύου : Αποδεχόμαστε τις ακόλουθες κάρτες για πληρωμές μέσω διαδικτύου: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMEX.

Σημαντική σημείωση: Για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας, σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σας, είναι απαραίτητος ο αριθμός αναφοράς που λάβατε στο επιβεβαιωτικό μήνυμα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

4. ΕΚΠΤΩΣΗ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  1. Η έκπτωση υπόκειται στη διαθεσιμότητα.

  2. Η έκπτωση δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τον παραλήπτη.

  3. Η έκπτωση ισχύει μόνο για τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα. 

  4. Η Hermes διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Hermes.

  5. Αξιοποιώντας την έκπτωση, οι συμμετέχοντες συμφωνούν να δεσμεύονται από τους όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς, τους Όρους και Προϋποθέσεις εισόδου και χρήσης του χώρου στάθμευσης και τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Hermes. 

  6. Εκτός σε περιπτώσεις βαρείας αμέλειας, η Hermes, οι υπάλληλοί της και/ή οι υπεργολάβοι της, δεν ευθύνονται για ζημιές από σφάλματα οποιασδήποτε φύσης στο λογισμικό, τον υπολογιστή, το δίκτυο ή το διαδίκτυο που είχαν ως αποτέλεσμα τη καθυστέρηση ή τη μη λήψη της κράτησης.

  7. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 Σε περίπτωση που το όχημά σας έχει υποστεί ζημίες στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ή εάν χάσετε ή σας κλάπηκε το όχημα ή οτιδήποτε από τα υπάρχοντά σας εντός του οχήματος σας, ενώ αυτό ήταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης, σας ζητείται να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

 (α) να ενημερώσετε αμέσως ένα μέλος του προσωπικού της Εταιρείας για το περιστατικό,
 (β) Σε περίπτωση κλοπής, να ενημερώσετε αμέσως την Αστυνομία και 
 (γ) Να ενημερώσετε τους ασφαλιστές σας αμέσως.

6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

 Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι προβήκατε στις ακόλουθες ενέργειες πριν να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων:

 (α) Το όχημά σας να είναι καλά κλειδωμένο,
 (β) Όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου σας να έχουν κλείσει με ασφάλεια,
 (γ) Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με ένα συναγερμό ασφαλείας ή παρόμοια συσκευή τότε φροντίστε να είναι ενεργοποιημένος.

 Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ή των οχημάτων που σταθμεύουν σε αυτό.

7. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

 (α) Όπου είναι δυνατόν παρακαλώ να παίρνεται τα υπάρχοντά σας μαζί σας όταν αφήνετε το όχημά σας.
 (β) Αν πρέπει να αφήσετε τα υπάρχοντά στο όχημά σας, σας παρακαλούμε όπως τα τοποθετήσετε και κλειδώσετε στο χώρο των αποσκευών αντί να τα αφήνετε στα καθίσματα όπου είναι ορατά.  
 (γ) Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι η ασφάλεια του οχήματος τους μπορεί μην καλύπτει προσωπικά αντικείμενα μέσα στο όχημα.

8. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ

Αν προκαλέσατε ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προκάλεσε ζημίες σε όχημα εντός του χώρου στάθμευσης, ζητείστε να αναφέρετε το θέμα αμέσως σε ένα μέλος του προσωπικού της Εταιρείας, μαζί με τους αριθμούς κυκλοφορίας και των δύο οχημάτων.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(α) Ο χρήστης υποχρεούται να οδηγεί προσεκτικά και αργά στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και να υπακούει στις πινακίδες κατεύθυνσης και άλλες πινακίδες οδικής κυκλοφορίας.

(β) Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Αφού έχετε σταθμεύσει το όχημα σας, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε προς την έξοδο του χώρου στάθμευσης. Μην καθυστερείτε την έξοδο σας από το χώρο στάθμευσης και να επιτηρείτε τα ανήλικα παιδιά τα οποία δεν επιτρέπονται να παίζουν εντός του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα ανήλικα παιδιά πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από ενήλικα.

10. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

(α) Το εκδομένο εισιτήριο ισχύει μόνο για το όχημα για το οποίο έχει εκδοθεί. Ένα εισιτήριο, δεν παρέχει στον χρήστη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ή προτεραιότητα σε σχέση με άλλους χρήστες. Ο χρήστης του χώρου στάθμευσης απαγορεύεται να μεταβιβάζει και/ή να πωλεί το εκδομένο εισιτήριο σε άλλο χρήστη και/ή άλλο τρίτο πρόσωπο. 

(β) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να απελευθερώσει οποιοδήποτε όχημα, εκτός και αν προσκομιστεί το εισιτήριο στάθμευσης, μέχρις ότου πραγματοποιήσει εύλογη εξέταση. Μη προσκόμιση του εισιτηρίου στάθμευσης θα καθυστερήσει την αναχώρηση του χρήστη από τον χώρο στάθμευσης. 

(γ) Οι χρήστες που δεν μπορούν να παρουσιάσουν το εισιτήριο στάθμευσης τους κατά την αναχώρηση θα επιβαρύνονται με το τέλος του ‘Χαμένου εισιτηρίου’ στη μέγιστη ημερήσια τιμή για κάθε ημέρα που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο με ελάχιστη χρέωση το ποσό των € 50.00 (πενήντα ευρώ).  Η προσκόμιση της άδειας οδηγού είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας του πιο πάνω τέλους.

(δ) Η είσοδος χωρίς να ληφθεί εισιτήριο και η έξοδος από τον χώρο στάθμευσης χωρίς να πληρωθεί το τέλος της περιόδου στάθμευσης απαγορεύεται αυστηρά. Κανένα πρόσωπο κατά την διάρκεια χρήσης οχήματος δεν πρέπει να ακολουθεί  όχημα ενός άλλου προσώπου που είναι κάτοχος έγκυρου εισιτηρίου για να κερδίσει, χωρίς να λάβει εισιτήριο και/ή να πληρώσει το τέλος στάθμευσης, την είσοδο και/ή την έξοδο από τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων της Εταιρείας. Οι χρήστες που εισέρχονται και/ή εξέρχονται από τον χώρο στάθμευσης της Εταιρείας χωρίς να λάβουν εισιτήριο και/ή να πληρώσουν το τέλος στάθμευσης Θα υπόκεινται στην πληρωμή του τέλους του ‘Χαμένου εισιτηρίου’. 

(ε) Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου στάθμευσης. Κάθε όχημα που είναι σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων της Εταιρείας για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών θα θεωρείται ως ένα εγκαταλειμμένο όχημα και θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 των όρων χρήσης. Κάθε χρήστης που θέλει να σταθμεύσει το όχημα του για περισσότερο από έξι μήνες πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία, να υπογράψει το σχετικό έντυπο και να πληρώσει εκ των προτέρων τα τέλη στάθμευσης.

11. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

(α) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μετακινεί οχήματα που είναι σταθμευμένα στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, είτε οδηγώντας τα εν λόγω οχήματα ή με άλλο τρόπο, σε τέτοιο βαθμό που είναι λογικά αναγκαίο για να μην εμποδίζει ή για την πιο αποτελεσματική διάταξη των χώρων στάθμευσης της.

(β) Η Εταιρεία διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα, εφόσον ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πρέπει να κλείσει είτε μόνιμα είτε προσωρινά, εν όλω ή εν μέρει, ή πρέπει να εκκενωθεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή για τη συντήρηση και/ή άλλα έργα που πρέπει να αναληφθούν, να απομακρύνει οποιοδήποτε όχημα, ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας ή διαφορετικά όπως μπορεί να είναι αναγκαίο.

(γ) Στο βαθμό που μπορεί να είναι απαραίτητο να το πράξουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στην Εταιρεία και υπό αυτές τις συνθήκες, η Εταιρεία ή οι υπάλληλοι ή νόμιμοι αντιπρόσωποι της, έχουν το δικαίωμα να οδηγήσουν ή μετακινήσουν με άλλο τρόπο το όχημα σε δημόσιο δρόμο.

(δ) Οποιοδήποτε όχημα είναι σταθμευμένο σε μια θέση στάθμευσης που, κατά τη γνώμη της Εταιρείας (των υπάλληλων και αντιπροσώπων της) είναι απερίσκεπτος για το αεροδρόμιο ή σε άλλους χρήστες στάθμευσης αυτοκινήτων, μπορεί αμέσως, και παρά την εμφάνιση ή μη έγκυρου εισιτηρίου στάθμευσης, να ρυμουλκείται μακριά και /ή να δένεται ο τροχός του εν λόγω οχήματος,  και σε τέτοια περίπτωση χρεώνεται το τέλος Αποδέσμευσης Οχημάτων το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €85.00 (Ογδόντα πέντε ευρώ). Απερίσκεπτη στάθμευση περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα: 

i) Στάθμευση σε ένα χώρο στάθμευσης που καθορίστηκε από την Εταιρεία για κάποιον άλλο χρήστη ή για τους εργαζόμενους της Εταιρείας, όταν ο χρήστης του οχήματος δεν είναι υπάλληλος της Εταιρείας ή εταιρείας που ενοικιάζει οχήματα και/ή νόμιμος πελάτης τέτοιας εταιρείας ή δεν έχει εξουσιοδότηση να κατέχει και/ή να σταθμεύει σε συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης.
ii) Στάθμευση σε Χώρους Στάθμευσης για ΑμεΑ όταν ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο χώρο. Οι χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον Χώρο Στάθμευσης για ΑμεαΑ θα πρέπει να έχουν σε εμφανές μέρος των οχημάτων τους, την επίσημη και έγκυρη άδεια στάθμευσης, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για άτομα με αναπηρίες και/ή περιορισμένης κινητικότητας.
iii) Στάθμευση η οποία είναι έξω από το οριοθετημένο πλαίσιο ενός χώρου στάθμευσης ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την χρήση του χώρου από άλλους χρήστες.
iv) Στάθμευση που είναι αντίθετη με οποιαδήποτε σήματα κυκλοφορίας και/ή στάθμευσης όπως η διπλή κίτρινη γραμμη ή σε άλλες περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για τη στάθμευση.
v) Στάθμευση ενός οχήματος, όταν η χρήση του χώρου στάθμευσης έχει αποκλειστεί και/ή απαγορευτεί στον χρήστη του οχήματος.

12. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΙΜΟ ΤΡΟΧΟΥ

(α) Η Εταιρεία θα λάβει τις υπηρεσίες μιας εταιρείας με άδεια ρυμούλκησης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει στην εταιρεία ρυμούλκησης την ρυμούλκηση ή/και το δέσιμο του τροχού οποιουδήποτε οχήματος που είναι σταθμευμένο απερίσκεπτα σύμφωνα με το άρθρο 9 (δ) και/ή σταθμευμένο σε μη καθορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που εμποδίζουν την είσοδο η και την έξοδο από την χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ή/και οποιαδήποτε άλλη περιοχή εντός των χώρων του αεροδρομίου. 
Η Εταιρεία και η εταιρεία ρυμούλκησης, συμπεριλαμβανομένου των υπαλλήλων και των αντιπρόσωπων τους, δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή, ζημία που προκαλείται από τη ρυμούλκηση του οχήματος και/ή το δέσιμο του τροχού του οχήματος ή κλοπή του οχήματος ή κλοπή από το όχημα ή το περιεχόμενο του οχήματος.

(β) Σε περίπτωση παραβίασης ή ανυπακοής από τον χρήστη οποιουδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του χώρου στάθμευσης, η Εταιρεία ή οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποι της, μπορούν ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση τους να ακινητοποιούν οποιοδήποτε όχημα με ρυμούλκηση ή δέσιμο του τροχού του οχήματος του ανυπάκουου ή παραβαίνων χρήστη. Το όχημα θα αποδεσμευθεί κατά την καταβολή του τέλους αποδέσμευσης του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία.

 (γ) Η Εταιρεία θα χρεώσει το ποσό των €85,00 (ογδόντα πέντε ευρώ) ως τέλος Αποδέσμευσης Οχήματος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 (δ) και/ή στο άρθρο 10 (α) και (β). 

13. ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(α) Κάθε όχημα στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων υπόκειται σε επίσχεση ή παρακράτηση για όλα τα τέλη που οφείλονται ή που προκύπτουν και που οφείλονται από τον χρήστη προς την Εταιρεία και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεσμεύσει οποιοδήποτε όχημα μέχρι την πληρωμή των οφειλομένων τελών.

(β) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει (με οποιονδήποτε τρόπο), κάθε όχημα το οποίο πιστεύει εύλογα ότι έχει εγκαταλειφθεί στον χώρο στάθμευσης του.

(γ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του εγκαταλελειμμένου οχήματος, κάθε οφειλόμενα τέλη στάθμευσης για την περίοδο που το όχημα ήταν εγκαταλελειμμένο και / ή έξοδα που η εταιρεία υπέστηκε για τη διάθεση του εν λόγω οχήματος.

(δ) Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για την καταβολή οποιονδήποτε αποζημιώσεων προς τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του εγκαταλελειμμένου οχήματος για τη διάθεση του οχήματος.

14. ΤΕΛΗ

Τα τέλη στάθμευσης εμφανίζονται στον Πίνακα Τελών Στάθμευσης στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και στον ιστότοπο μας. Τα τέλη στάθμευσης και/ή οι πληροφορίες διαθεσιμότητας χώρου στάθμευσης ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

15. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

(α) Δεν μπορεί να εισέλθει όχημα το οποίο είναι ρυμουλκούμενο στον χώρο στάθμευσης, δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός των οχημάτων από τους χρήστες εντός του χώρου στάθμευσης, εκτός και εάν τα οχήματα ρυμούλκησης  πρέπει να έχουν πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης για την ρυμούλκηση οχημάτων που έχουν πάθει βλάβη εντός του χώρου στάθμευσης. Ο χρήστης πρέπει να κοινοποιήσει στην Εταιρεία ότι το όχημα του έχει πάθει βλάβη και να ζητήσει άδεια να ρυμουλκήσει το χαλασμένο του όχημα.

(β) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα σε σχέση με την πώληση ή την εκμίσθωση οχημάτων στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

16. ANPR ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο χρήστης του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων αποδέχεται ότι η εν λόγω περιοχή στάθμευσης χρησιμοποιεί σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδας ("ANPR"), η οποία μπορεί να αναγνωρίσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος που εισέρχεται / εξέρχεται από το χώρο στάθμευσης και με τη χρήση των χώρων στάθμευσης ο χρήστης συναινεί για τη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος ANPR.

17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Οι χρήστες των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων συμφωνούν να αποζημιώσουν την Εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση από τρίτους που προκύπτει από τη χρήση των χώρων στάθμευσης από τον χρήστη, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους του ή τους επιβάτες του ή που προκύπτουν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των πιο πάνω.

18. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.