Η υπηρεσία Φύλαξης Αποσκευών παρέχεται στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, σε συνεργασία με την εταιρεία Safe-Sac J.V..

Εάν ενδιαφέρεστε να αποθηκεύσετε τις αποσκευές σας στο αεροδρόμιο για λίγες ώρες ή μέρες, θα πρέπει να μεταβείτε στο σημείο εξυπηρέτησης επιβατών με Ειδικές Αποσκευές, το οποίο βρίσκεται στο χώρο Ελέγχου Αποσκευών.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:
 • Απαγορεύεται αυστηρώς η φύλαξη και η αποθήκευση των ακόλουθων αντικείμενων εντός των αποσκευών: Μετρητά, Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, Κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, Όπλα, Εκρηκτικά, Εύφλεκτα και άλλα επικίνδυνα υλικά, Αντικείμενα που χαλάνε εύκολα ή έχουν δυσάρεστη οσμή και Άλλες παράνομες ουσίες ή παράνομα υλικά, σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία και τους Διεθνείς Κανονισμούς.
 • Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας φύλαξης αποσκευών θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό Έντυπο Αποθήκευσης Αποσκευών και να εκδοθεί η Ετικέτα Αποθήκευσης Αποσκευών, η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε βαλίτσα ή ειδική (υπερμεγέθη) αποσκευή. 
 • Οποιεσδήποτε φθορές στο εξωτερικό μέρος της αποσκευής συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος κλειδώματος της αποσκευής θα πρέπει να αναγνωριστεί εκ των προτέρων και να καταγραφεί στο Έντυπο Αποθήκευσης Αποσκευών.
 • Με τη συμπλήρωση του Έντυπου Αποθήκευσης Αποσκευών, το αυθεντικό αντίτυπο θα παραδοθεί σε εσάς. Το δεύτερο αντίτυπο θα παραμείνει στα αρχεία της εταιρείας Safe-Sac J.V.
 • Στην περίπτωση που η παραλαβή της αποθηκευμένης αποσκευής θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να πληρώσετε την αποθήκευση της αποσκευής εκ των προτέρων και να καθορίσετε τα απαιτούμενα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας. 
 • Η πληρωμή για αποθήκευση αποσκευών μπορεί να γίνει με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. 
 • Οι αποσκευές θα αποθηκεύονται σε ειδικά ράφια και θα παραμένουν κλειδωμένες και ασφαλείς. 
 • Η εταιρεία Safe-Sac J.V. έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να εξετάσει τα περιεχόμενα των αποσκευών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, και να αφαιρέσει ή να καταστρέψει οποιοδήποτε αντικείμενο ή μέρος του το οποίο μπορεί, κατά την κρίση της εταιρείας, να προκαλέσει τραυματισμό, ενόχληση ή ζημιά σε περιουσία ή άτομα, ή να συνιστά δημόσιο κίνδυνο. 
 • Για την παραλαβή των αποσκευών θα πρέπει να προσκομιστεί στο προσωπικό της εταιρείας Safe-Sac J.V. το αυθεντικό αντίτυπο του Εντύπου Αποθήκευσης Αποσκευών, όπως επίσης το δελτίο ταυτότητας του παραλήπτη. 
 • Στην περίπτωση που η παραλαβή της αποθηκευμένης αποσκευής θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, τότε το πρόσωπο αυτό θα πρέπει, αν χρειαστεί, να πληρώσει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό για την φύλαξη αποσκευών πέραν του χρονικού ορίου το οποίο αρχικά υπολογίστηκε και προπληρώθηκε από εσάς.
 • Για σκοπούς επιβεβαίωσης της παραλαβής αποσκευών, ο παραλήπτης θα πρέπει να υπογράψει τόσο το αυθεντικό αντίτυπο, όσο και το δεύτερο αντίτυπο του Εντύπου Αποθήκευσης Αποσκευών.   
Διάρκεια αποθήκευσης Κόστος για αποσκευές 
κανονικού μεγέθους 
(ανά τεμάχιο & συμπ. ΦΠΑ)
Πρώτες 3 ώρες €10 .00
3 – 5 ώρες € 13.00
5 – 7 ώρες € 16.00
7 – 9 ώρες € 19.00
9 – 24 ώρες € 22.00
Κάθε πρόσθετη ημέρα μετά τις 24 ώρες Συν € 20.00
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με: 

Safe-Sac J.V.
Τηλέφωνο: +357 99876142
Ηλ. Διεύθυνση: info@safe-sac.com