Λόγω της αυξημένης ζήτησης από το επιβατικό κοινό, η Hermes Airports σε συνεργασία με την εταιρεία Safe-Sac J.V., παρέχει υπηρεσία για την Φύλαξη Άδειων Κουτιών Ποδηλάτων.

Οι επιβάτες που ενδιαφέρονται να αποθηκεύσουν τα άδεια κουτιά των ποδηλάτων τους στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για λίγες ώρες ή βδομάδες, θα πρέπει να μεταβούν στο σημείο εξυπηρέτησης επιβατών με Ειδικές Αποσκευές, το οποίο βρίσκεται στο χώρο Ελέγχου Αποσκευών. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: 
 • Τα κουτιά ποδηλάτων θα πρέπει να είναι άδεια και επίπεδα.
 • Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας φύλαξης άδειων κουτιών ποδηλάτων, θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό Έντυπο Αποθήκευσης Αποσκευών και να εκδοθεί η Έτικέτα Αποθήκευσης Αποσκευών, η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε κουτί. 
 • Κατά την αποθήκευση των κουτιών που ανήκουν σε επαγγελματικά ποδήλατα, τυχών εξωτερικές ζημιές στο άδειο κουτί θα πρέπει να αναγνωρίζονται εκ των προτέρων και να καταγράφονται στο έντυπο αποθήκευσης αποσκευών. 
 • Τα άδεια κουτιά ποδηλάτων θα παραμένουν αποθηκευμένα σε ασφαλή χώρο.
 • Για λόγους ασφάλειας πριν από τη φύλαξη, η εταιρεία Safe-Sac J.V. έχει το δικαίωμα να ανοίξει τα κουτιά και να επιβεβαιώσει πως αυτά είναι απολύτως άδεια. 
 • Κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου Αποθήκευσης Αποσκευών, το αυθεντικό αντίτυπο θα παραδοθεί σε εσάς. Το δεύτερο αντίτυπο θα παραμείνει στα αρχεία της εταιρείας Safe-Sac J.V. 
 • Στην περίπτωση που η παραλαβή του αποθηκευμένου άδειου κουτιού ποδηλάτου θα γίνει από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να πληρώσετε για την αποθήκευση εκ των προτέρων και να καθορίσετε τα απαιτούμενα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη, όπως όνομα, αρ. ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • Η πληρωμή για αποθήκευση άδειων κουτιών ποδηλάτων μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με πιστωτική κάρτα. 
 • Στην περίπτωση φύλαξης περισσότερων του ενός κουτιού ποδηλάτου, όλα τα κουτιά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα μαζί. 
 • Για την παραλαβή των άδειων κουτιών ποδηλάτων θα πρέπει να προσκομιστεί στο προσωπικό της εταιρείας Safe-Sac J.V. το αυθεντικό αντίτυπο του Εντύπου Αποθήκευσης Αποσκευών, όπως επίσης το δελτίο ταυτότητας του παραλήπτη. 
 • Στην περίπτωση που η παραλαβή του αποθηκευμένου άδειου κουτιού γίνει από τρίτο πρόσωπο, τότε το πρόσωπο αυτό θα πρέπει, εφόσον χρειαστεί, να πληρώσει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό το οποίο προέκυψε για τη φύλαξη του κουτιού, πέραν του χρονικού πλαισίου το οποίο είχε αρχικά υπολογιστεί και προπληρωθεί από εσάς.
 • Για σκοπούς επιβεβαίωσης της παραλαβής του άδειου κουτιού, ο παραλήπτης οφείλει να υπογράψει τόσο το αυθεντικό αντίτυπο, όσο και το δεύτερο αντίτυπο του Εντύπου Αποθήκευσης Αποσκευών. 

Η τιμή για την επίπεδη φύλαξη άδειων κουτιών ποδηλάτων ανέρχεται στα €20 ανά εβδομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με: 

Safe-Sac J.V.
Τηλέφωνο: 99876141
Φαξ: 22458132
Ηλ. Διεύθυνση: info@safe-sac.com

*Η υπηρεσία Φύλαξης Αποσκευών βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας στο αεροδρόμιο της Πάφου.