Εάν αποχωρείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαμένετε εκτός ΕΕ, έχετε δικαίωμα επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που καταβάλλεται σε όλα τα εμπορεύματα που αγοράστηκαν εντός της ΕΕ. Βεβαιωθείτε  ότι κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας, όπως ζητήσετε αποδεικτικό επιστροφής φόρου. Σημειώστε ότι υπάρχει περιορισμός στο ποσό που δικαιούστε ως επιστροφή φόρου για κάθε απόδειξη.  

Για εμπορεύματα που μεταφέρονται σε χειραποσκευές

Μεταβαίνοντας προς την πύλη επιβίβασης, σταματήστε πρώτα στο Γραφείο Τελωνείου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο Ελέγχου Επιβίβασης. Αφού λάβετε τις απαιτούμενες σφραγίδες από το Τελωνείο, μπορείτε να ζητήσετε να σας επιστραφεί ο ΦΠΑ (αφού αφαιρεθεί η σχετική χρέωση για την υπηρεσία), είτε από τα γραφεία της Global Blue ή της Platinum Tax Free, τα οποία βρίσκονται πριν από τον Ελέγχο Διαβατηρίων.

Για εμπορεύματα που μεταφέρονται εντός των αποσκευών

Προτού περάσετε τις αποσκευές σας από το σημείο Ελέγχου Αποσκευών της αεροπορικής σας εταιρείας, βεβαιωθείτε να επισκεφθείτε πρώτα το Γραφείο Τελωνείου για να λάβετε τις απαραίτητες σφραγίδες. Ο Τελωνειακός Λειτουργός ίσως ζητήσει να ελέγξει τα εμπορεύματα τα οποία έχετε αγοράσει.

Η επιστροφή του ΦΠΑ μπορεί να εισπραχθεί είτε από τα γραφεία της Global Blue ή της Premier Tax Free, όπως αναφέρεται στα εμπορεύματα που μεταφέρονται σε χειραποσκευές. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε: