ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ («Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης»)
 

Η χρήση του δικτυακού τόπου της Hermes Airports Limited («Hermes») διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που αναφέρονται πιο κάτω. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για όλες τις επισκέψεις στον δικτυακό τόπο και τη χρήση των υπηρεσιών του (όπως περιγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω). Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό μας τόπο, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους συγκεκριμένους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Αν χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους συνδέσμους (links) σε αυτό τον δικτυακό τόπο για να επισκεφτείτε δικτυακό τόπο τρίτων μερών που διαφημίζονται εδώ, σημειώστε ότι η θέαση των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιηθούν μέσω τους θα υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους δικτυακούς τόπους των συγκεκριμένων τρίτων μερών. 

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους πριν αρχίσετε να κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου, καθώς οι συγκεκριμένοι όροι διέπουν τη χρήση σας. Αν δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους χρήσης, μην κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου.
Εμπορικά Σήματα και Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον δικτυακό τόπο ή σχετίζονται με αυτόν, και οι οθόνες που εικονίζουν οποιανδήποτε σελίδα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν το κείμενο, γραφικά, λογότυπα, δεδομένα, εικόνες, υλικό και πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της Hermes ή των παραχωρησιούχων της. Κάθε αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή, διαβίβαση, μετάδοση, δημοσίευση μέρους ή όλου του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου ή των πληροφοριών ή του υλικού που εμπεριέχει, ή αναπαραγωγή ή υλοποίηση σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικό μέσο ή σε οποιανδήποτε άλλη μορφή για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται ρητά, εκτός και αν υπάρχει εξουσιοδότηση από την Hermes ή τους παραχωρησιούχους της.

Προϋποθέσεις & Όροι Χρήσης 
 • Υπηρεσίες: Μέσα από αυτό τον δικτυακό τόπο, η Hermes σας παρέχει πρόσβαση σε διάφορες πηγές, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές της, τη χρήση των αεροδρομίων που διαχειρίζεται, τα προϊόντα ή και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε αυτά καθώς και την αγορά τέτοιων προϊόντων ή και υπηρεσιών, πληροφορίες για τις αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων, χρονοδιαγράμματα και προορισμούς (υπό τη συλλογική ονομασία «Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες διέπονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και από τους όρους και προϋποθέσεις για την αγορά κάθε προϊόντος και/ή υπηρεσίας (αν υπάρχουν).
 • Πληροφορίες Πτήσεων: η Hermes καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες πτήσεων που περιέχονται στον δικτυακό τόπο είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. Ως προς τις αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων, σημειώστε ότι η οθόνη αφίξεων και αναχωρήσεων περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες ώρες άφιξης και αναχώρησης των περισσότερων πτήσεων. Η Hermes μπορεί  να ενημερώσει τις οθόνες αφίξεων και αναχωρήσεων μόνο αφού πληροφορηθεί από τις αερογραμμές αν μια πτήση είναι πρόωρη, καθυστερημένη ή αν ακυρώθηκε. Ως εκ τούτου, η Hermes δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο. Η Hermes σας προτρέπει να τηλεφωνήσετε στις αερογραμμές αν ανησυχείτε για τυχόν ακύρωση ή καθυστέρηση συγκεκριμένης πτήσης. Όσον αφορά τις πληροφορίες για προορισμούς πτήσεων και χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν στον δικτυακό μας τόπο, η Hermes καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι αυτές είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, όμως βασίζεται στις αερογραμμές και άλλα τρίτα μέρη που την ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές. Η Hermes θεωρεί ευπρόσδεκτες τις παρατηρήσεις σας. Αν εντοπίσετε οποιανδήποτε ανακρίβεια, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Περιεχόμενο/ Πληροφορίες: Η Hermes και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε παραστάσεις για την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο και σε συναφή γραφικά, εικόνες, βίντεο, ακουστικό περιεχόμενο, κείμενα, δεδομένα που δημοσιεύονται στα πλαίσια των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε σκοπό. Όλες αυτές οι πληροφορίες και το προαναφερθέν υλικό παρέχονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Η Hermes και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της αποποιείται διά του παρόντος όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις και άλλους όρους που είτε δηλώνονται ρητά, είτε προκύπτουν έμμεσα είτε προβλέπονται εκ του νόμου, σε σχέση με τις συγκεκριμένες πληροφορίες. 
 • Αλλαγές και Διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου: η Hermes μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις και/ή αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού τύπου. Η Hermes δεν εγγυάται αδιάκοπη ή αλάθητη λειτουργία του δικτυακού τόπου.
 • Προσωπική/Μη Εμπορική Χρήση: Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι Υπηρεσίες προορίζονται για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να διανέμετε, να μεταδώσετε, να εικονίσετε, να επιτελέσετε, να αναπαράγετε, να δημοσιεύσετε, να εξουσιοδοτήσετε, να εκπονήσετε παράγωγο έργο, να μεταφέρετε ή να πουλήσετε οποιανδήποτε πληροφορία, από προϊόντα ή υπηρεσίες που εξασφαλίζονται από τις Υπηρεσίες ή τον δικτυακό τόπο.   
 • Μη παράνομη χρήση: Ως όρος για τη χρήση των Υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου νοείται ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή τον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, δυσλειτουργία, υπερφόρτωση ή υποβάθμιση σε οποιονδήποτε εξυπηρετητή (server) της Hermes, ή στο δίκτυο (ή τα δίκτυα) που είναι συνδεδεμένα με οποιονδήποτε εξυπηρετητή της Hermes, ή να παρεμβείτε στο δικαίωμα οποιουδήποτε άλλου μέρους να κάνει χρήση των Υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου. Δεν δικαιούστε να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή στον δικτυακό τόπο, σε άλλους λογαριασμούς, πληροφορικά συστήματα ή δίκτυα συνδεδεμένα με οποιονδήποτε εξυπηρετητή της Hermes ή σε οποιανδήποτε απ’ τις Υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικής πειρατείας, υποκλοπής κωδικού ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Δεν δικαιούστε να εξασφαλίσετε ή να προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε μέσου δεν διατίθεται γι’ αυτό τον σκοπό μέσω των Υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου. Δεν θα δοκιμάσετε ή θα αποπειραθείτε ή θα αναρτήσετε, μεταδώσετε ή διαδώσετε οποιανδήποτε πληροφορία σε αυτό τον δικτυακό τόπο ή μέσω του με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να αποβεί επιζήμιος, απρεπής, δυσφημητικός ή άλλως πώς παράνομος, ή να μεταφορτώσετε ή να μεταφέρετε οποιαδήποτε δεδομένα, πρόγραμμα ή συσκευή που μπορεί να μολύνει ή να προκαλέσει οποιονδήποτε ιό στον δικτυακό τόπο ή στις Υπηρεσίες. Η Hermes διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ενδέχεται να αναρτήσετε στον δικτυακό τόπο αν θεωρεί ότι παραβιάζει τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.  
 • Τρίτα Μέρη: Η Hermes δεν ευθύνεται σε σχέση με τον δικτυακό τόπο για τρίτα άτομα στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω αυτού του δικτυακού τόπου και δεν εγκρίνε ούτε αποδέχεται ούτε προσυπογράφει το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου δικτυακού τόπου. Ο σύνδεσμος σε άλλο δικτυακό τόπο ή υπηρεσία δεν ισοδυναμεί με έγκριση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου ή υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρήση κάνετε των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο ή σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή υπηρεσία που συνδέεται με αυτό τον δικτυακό τόπο γίνεται υπό ίδιο κίνδυνο.
 • Συγκέντρωση Δεδομένων: η Hermes μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες για τους χρήστες από διαφορετικά σημεία του δικτυακού τόπου. Η συγκέντρωση και χρήση θα συνάδει με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Νομική Δικαιοδοσία: Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν οποιοσδήποτε όρος στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρηθεί άκυρος από οποιοδήποτε εποπτικό δικαστήριο, η ακυρότητα του συγκεκριμένου όρου δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την εγκυρότητα των άλλων όρων, που θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια.
 • Ο χρήστης συμφωνεί με την Hermes και συμφωνεί να θέσει οποιανδήποτε διαφωνία απορρέει από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Παράλειψη από μέρους της Hermes να εφαρμόσει οποιοδήποτε δικαίωμα προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν θα αποτελεί αποκλεισμό οποιουδήποτε δικαιώματος, εκτός και αν κάτι τέτοιο γίνει ρητά και γραπτώς αποδεκτό από την Hermes.
 • Αυτός ο δικτυακός τόπος δεν προορίζεται για διανομή σε ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα σε οποιανδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς το τοπικό δίκαιο ή κανονισμό.
 • Η Hermes μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που περιλαμβάνονται εδώ με γραπτή ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί στον δικτυακό της τόπο.
Διαγωνισμός Social Media Hermes Airports & Wizz Air
 • Αυτός ο διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή χορηγείται από, ή σχετίζεται με, το Facebook, το Twitter και το Instagram.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε άτομο άνω των 18 ετών το οποίο είναι μόνιμος κάτοικος της Κύπρου, με εξαίρεση υπαλλήλους (και συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού) της HERMES AIRPORTS LTD (“Hermes”), καθώς και άλλων εταιρειών που συνδέονται με αυτό τον διαγωνισμό. Για συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν στα σχόλια του ποστ την ορθή απάντηση και να κάνουν κλικ ‘Μου αρέσει!’ στο ποστ.
 • Με τη συμμετοχή του σε αυτό τον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχοντας αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, οι συμμετέχοντες δίδουν τη συγκατάθεση τους στην Hermes όπως αυτή χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει σε αυτή για σκοπούς επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των e-mail, προωθημένων ειδοποιήσεων και μηνυμάτων) για προώθηση σε αυτούς διαφημιστικών πληροφοριών, διαγωνισμών, ενημερώσεων, άλλων προωθητικών ενεργειών (promotions) και ειδικών προσφορών σχετικά με τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες της Hermes και/ή των επιχειρήσεων και/ή των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Hermes.
 • Ο διαγωνισμός αρχίζει την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 και λήγει την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 στις 12:00 μ.μ. Ο τελικός νικητής θα επιλεγεί μέσω κλήρωσης στην οποία θα συμμετέχουν όσοι απάντησαν ορθά στην ερώτηση του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020 στην σελίδα του Cyprus Aeropolis στο Facebook, Twitter και Instagram. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook ή Twitter ή Instagram και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να δηλώσει στην Hermes το email του και τηλέφωνο επικοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραλαβή του επάλθου θα δοθούν από την Hermes σε μεταγενέστερο στάδιο. Η Hermes δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο νικητής δεν λάβει, για οποιοδήποτε λόγο, την ειδοποίηση της για την νίκη του (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό λόγω παροχής ανακριβή ή δυσλειτουργικών στοιχείων επικοινωνίας).
 • Ο νικητής θα πρέπει να παραλάβει το έπαθλο αυτοπροσώπως μέχρι την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 αλλιώς θα χάνει το δικαίωμα στο έπαλθο και θα αποκλείεται αυτόματα ενώ η Hermes θα έχει το δικαίωμα να προβεί, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση, σε νέα κλήρωση για νέο νικητή.
 • Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι ένα ταξιδιωτικό κουπόνι αξίας €150 (Ευρώ Εκατόν Πενήντα) από την εταιρεία Wizz Air για το οποίο ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις της Wizz Air.
 • Ο νικητής θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και κατά την παραλαβή του επάθλου πρέπει να παρουσιάσει την πολιτική του ταυτότηταεπιβεβαίωση της ηλικίας και του προσώπου του.
 • Η Hermes δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές οι οποίες έχουν χαθεί, καθυστερήσει ή καταστραφεί, ή έχουν απολεσθεί λόγω σφάλματος του υπολογιστή κατά τη μεταφορά. H Hermes δεν είναι υπεύθυνη για ανακριβή στοιχεία αναφορικά με το έπαλθο που μπορεί να δωθούν σε συμμετέχοντα από οποιοδήποτε τρίτο μέρος που συνδέεται με αυτόν τον διαγωνισμό. Η Hermes δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα του αεροπορικού ταξιδιού ή άλλων υπηρεσιών ή για οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί ή να προκύψει από την χρήση του ταξιδιωτικού κουπονιού.
 • Το έπαθλο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο ούτε να εξαργυρωθεί σε μετρητά ή άλλως πως.
 • Ο νικητής θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα και οποιεσδήποτε διευθετήσεις που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο έπαθλο.
 • Το έπαθλο υπόκειται στη διαθεσιμότητα και στους όρους και προϋποθέσεις της Wizz Air και ο νικητής του επάθλου θα είναι εξ’ολοκλήρου υπεύθυνος να επικοινωνήσει με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία για την ολοκλήρωση της κράτησης του και την ενημέρωσή του για τους όρους και προϋποθέσεις της. Η Hermes διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και/ή τροποποιήσει και/ή αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού ανά πάσα στιγμή και να απορρίψει συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
 • Αποδεχόμενος/η να λάβει το έπαθλο του διαγωνισμού, ο νικητής/η νικήτρια δίδει την συγκατάθεσή του/της στην Hermes όπως αυτή δημοσιοποιήσει το όνομα του/της, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον διαγωνισμό μέσω δημοσίων σχέσεων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο νικητής/η νικήτρια περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος/η για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική και/ή δραστηριότητα στην Κύπρο, για τους σκοπούς του διαγωνισμού και δίδει την συγκατάθεση του/της για δημοσιοποίηση της/των φωτογραφίας/ων του/της.
   
Δημιουργία του Δικτυακού Τόπου

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος και η τεχνική στήριξη για αυτόν παρέχεται από την Dynamic Works.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκράτιας.