ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ («Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης»)
 

Η χρήση του δικτυακού τόπου της Hermes Airports Limited («Hermes») διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που αναφέρονται πιο κάτω. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για όλες τις επισκέψεις στον δικτυακό τόπο και τη χρήση των υπηρεσιών του (όπως περιγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω). Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό μας τόπο, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους συγκεκριμένους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Αν χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους συνδέσμους (links) σε αυτό τον δικτυακό τόπο για να επισκεφτείτε δικτυακό τόπο τρίτων μερών που διαφημίζονται εδώ, σημειώστε ότι η θέαση των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιηθούν μέσω τους θα υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους δικτυακούς τόπους των συγκεκριμένων τρίτων μερών. 

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους πριν αρχίσετε να κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου, καθώς οι συγκεκριμένοι όροι διέπουν τη χρήση σας. Αν δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους χρήσης, μην κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου.
Εμπορικά Σήματα και Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον δικτυακό τόπο ή σχετίζονται με αυτόν, και οι οθόνες που εικονίζουν οποιανδήποτε σελίδα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν το κείμενο, γραφικά, λογότυπα, δεδομένα, εικόνες, υλικό και πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της Hermes ή των παραχωρησιούχων της. Κάθε αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή, διαβίβαση, μετάδοση, δημοσίευση μέρους ή όλου του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου ή των πληροφοριών ή του υλικού που εμπεριέχει, ή αναπαραγωγή ή υλοποίηση σε χαρτί ή σε ηλεκτρονικό μέσο ή σε οποιανδήποτε άλλη μορφή για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται ρητά, εκτός και αν υπάρχει εξουσιοδότηση από την Hermes ή τους παραχωρησιούχους της.

Προϋποθέσεις & Όροι Χρήσης 
 • Υπηρεσίες: Μέσα από αυτό τον δικτυακό τόπο, η Hermes σας παρέχει πρόσβαση σε διάφορες πηγές, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές της, τη χρήση των αεροδρομίων που διαχειρίζεται, τα προϊόντα ή και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε αυτά καθώς και την αγορά τέτοιων προϊόντων ή και υπηρεσιών, πληροφορίες για τις αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων, χρονοδιαγράμματα και προορισμούς (υπό τη συλλογική ονομασία «Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες διέπονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και από τους όρους και προϋποθέσεις για την αγορά κάθε προϊόντος και/ή υπηρεσίας (αν υπάρχουν).

Όροι και προϋποθέσεις για χώρους στάθμευσης.

Όροι και προϋποθέσεις για την υπηρεσία Express Lane.

 • Πληροφορίες Πτήσεων: η Hermes καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες πτήσεων που περιέχονται στον δικτυακό τόπο είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. Ως προς τις αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων, σημειώστε ότι η οθόνη αφίξεων και αναχωρήσεων περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες ώρες άφιξης και αναχώρησης των περισσότερων πτήσεων. Η Hermes μπορεί  να ενημερώσει τις οθόνες αφίξεων και αναχωρήσεων μόνο αφού πληροφορηθεί από τις αερογραμμές αν μια πτήση είναι πρόωρη, καθυστερημένη ή αν ακυρώθηκε. Ως εκ τούτου, η Hermes δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο. Η Hermes σας προτρέπει να τηλεφωνήσετε στις αερογραμμές αν ανησυχείτε για τυχόν ακύρωση ή καθυστέρηση συγκεκριμένης πτήσης. Όσον αφορά τις πληροφορίες για προορισμούς πτήσεων και χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν στον δικτυακό μας τόπο, η Hermes καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι αυτές είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, όμως βασίζεται στις αερογραμμές και άλλα τρίτα μέρη που την ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές. Η Hermes θεωρεί ευπρόσδεκτες τις παρατηρήσεις σας. Αν εντοπίσετε οποιανδήποτε ανακρίβεια, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Περιεχόμενο/ Πληροφορίες: Η Hermes και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε παραστάσεις για την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο και σε συναφή γραφικά, εικόνες, βίντεο, ακουστικό περιεχόμενο, κείμενα, δεδομένα που δημοσιεύονται στα πλαίσια των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε σκοπό. Όλες αυτές οι πληροφορίες και το προαναφερθέν υλικό παρέχονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Η Hermes και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της αποποιείται διά του παρόντος όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις και άλλους όρους που είτε δηλώνονται ρητά, είτε προκύπτουν έμμεσα είτε προβλέπονται εκ του νόμου, σε σχέση με τις συγκεκριμένες πληροφορίες. 

 • Αλλαγές και Διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου: η Hermes μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις και/ή αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού τύπου. Η Hermes δεν εγγυάται αδιάκοπη ή αλάθητη λειτουργία του δικτυακού τόπου.

 • Προσωπική/Μη Εμπορική Χρήση: Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι Υπηρεσίες προορίζονται για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να διανέμετε, να μεταδώσετε, να εικονίσετε, να επιτελέσετε, να αναπαράγετε, να δημοσιεύσετε, να εξουσιοδοτήσετε, να εκπονήσετε παράγωγο έργο, να μεταφέρετε ή να πουλήσετε οποιανδήποτε πληροφορία, από προϊόντα ή υπηρεσίες που εξασφαλίζονται από τις Υπηρεσίες ή τον δικτυακό τόπο.   

 • Μη παράνομη χρήση: Ως όρος για τη χρήση των Υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου νοείται ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή τον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, δυσλειτουργία, υπερφόρτωση ή υποβάθμιση σε οποιονδήποτε εξυπηρετητή (server) της Hermes, ή στο δίκτυο (ή τα δίκτυα) που είναι συνδεδεμένα με οποιονδήποτε εξυπηρετητή της Hermes, ή να παρεμβείτε στο δικαίωμα οποιουδήποτε άλλου μέρους να κάνει χρήση των Υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου. Δεν δικαιούστε να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή στον δικτυακό τόπο, σε άλλους λογαριασμούς, πληροφορικά συστήματα ή δίκτυα συνδεδεμένα με οποιονδήποτε εξυπηρετητή της Hermes ή σε οποιανδήποτε απ’ τις Υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικής πειρατείας, υποκλοπής κωδικού ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Δεν δικαιούστε να εξασφαλίσετε ή να προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε μέσου δεν διατίθεται γι’ αυτό τον σκοπό μέσω των Υπηρεσιών ή του δικτυακού τόπου. Δεν θα δοκιμάσετε ή θα αποπειραθείτε ή θα αναρτήσετε, μεταδώσετε ή διαδώσετε οποιανδήποτε πληροφορία σε αυτό τον δικτυακό τόπο ή μέσω του με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να αποβεί επιζήμιος, απρεπής, δυσφημητικός ή άλλως πώς παράνομος, ή να μεταφορτώσετε ή να μεταφέρετε οποιαδήποτε δεδομένα, πρόγραμμα ή συσκευή που μπορεί να μολύνει ή να προκαλέσει οποιονδήποτε ιό στον δικτυακό τόπο ή στις Υπηρεσίες. Η Hermes διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ενδέχεται να αναρτήσετε στον δικτυακό τόπο αν θεωρεί ότι παραβιάζει τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.  

 • Τρίτα Μέρη: Η Hermes δεν ευθύνεται σε σχέση με τον δικτυακό τόπο για τρίτα άτομα στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω αυτού του δικτυακού τόπου και δεν εγκρίνε ούτε αποδέχεται ούτε προσυπογράφει το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου δικτυακού τόπου. Ο σύνδεσμος σε άλλο δικτυακό τόπο ή υπηρεσία δεν ισοδυναμεί με έγκριση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου ή υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρήση κάνετε των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο ή σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή υπηρεσία που συνδέεται με αυτό τον δικτυακό τόπο γίνεται υπό ίδιο κίνδυνο.

 • Συγκέντρωση Δεδομένων: η Hermes μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες για τους χρήστες από διαφορετικά σημεία του δικτυακού τόπου. Η συγκέντρωση και χρήση θα συνάδει με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 • Νομική Δικαιοδοσία: Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν οποιοσδήποτε όρος στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρηθεί άκυρος από οποιοδήποτε εποπτικό δικαστήριο, η ακυρότητα του συγκεκριμένου όρου δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την εγκυρότητα των άλλων όρων, που θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια.

 • Ο χρήστης συμφωνεί με την Hermes και συμφωνεί να θέσει οποιανδήποτε διαφωνία απορρέει από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 • Παράλειψη από μέρους της Hermes να εφαρμόσει οποιοδήποτε δικαίωμα προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν θα αποτελεί αποκλεισμό οποιουδήποτε δικαιώματος, εκτός και αν κάτι τέτοιο γίνει ρητά και γραπτώς αποδεκτό από την Hermes.

 • Αυτός ο δικτυακός τόπος δεν προορίζεται για διανομή σε ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα σε οποιανδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς το τοπικό δίκαιο ή κανονισμό.

 • Η Hermes μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που περιλαμβάνονται εδώ με γραπτή ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί στον δικτυακό της τόπο.

Social Media Διαγωνισμός Cyprus Aeropolis
 1. Με την συμμετοχή τους σε αυτό τον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και συμφωνούν να δεσμευτούν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και όλους τους κανόνες και τις οδηγίες που ισχύουν για τη χρήση του Instagram. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

 2. Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η ΗERMES AIRPORTS LΙΜΙTΕD (“Hermes”), της οποίας η εγγεγραμμένη διεύθυνση βρίσκεται στο Διεθνές Αερολιμένα Λάρνακας, P.O. Box 43027, 6650 Λάρνακα, Κύπρος.

 3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου και άνω των 18 ετών, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Hermes και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπαλλήλους καθώς επίσης και τους συζύγους των υπαλλήλων αυτών, καθώς και των άλλων εταιρειών που συνδέονται με τον διαγωνισμό.

 4. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται οποιαδήποτε αγορά.

 5. Για συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες καλούνται να ακολουθήσουν τη σελίδα Cyprus Aeropolis στο Instagram, να δημοσιεύσουν φωτογραφία από τον αγαπημένο τους προορισμό, η οποία τραβήχτηκε από τους ίδιους,  στον προσωπικό τους λογαριασμό στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης  και να χρησιμοποιήσουν στη δημοσίευση το hashtag #HermesCyprusStories

 6. Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να συμμετέχει μόνο μία φορά. Περισσότερες από μια συμμετοχές από το ίδιο άτομο θα αποκλειστούν και θα ληφθεί υπόψη μόνο η πρώτη συμμετοχή.

 7. Η Hermes διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει τυχόν ακατάλληλες ή προσβλητικές καταχωρήσεις και να αποκλείσει τυχόν συμμετοχές αν η Hermes, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, πιστεύει ότι υπήρξε προσπάθεια χειραγώγησης ή παραβίασης της λειτουργίας του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, τη δημιουργία πολλαπλών προφίλ στο Instagram για υποβολή πολλαπλών καταχωρίσεων).

 8. Ο διαγωνισμός αρχίζει την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 και λήγει την Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024  στις 12:00 μ.μ.  Μετά τη λήξη του διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν θα γίνεται δεκτή. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα επεξεργάζονται σύμφωνα με τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Hermes (όπως τροποποιείται κατά καιρούς) και η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 60 ημερών για τις ανάγκες του διαγωνισμού και θα διαγραφούν οριστικά εντός 30 ημερών μετά από την ημερομηνία ανακοίνωσης του νικητή. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα του νικητή του διαγωνισμού τα οποία και θα δημοσιοποιηθούν. Επισκεφτείτε τη Δήλωση Απορρήτου για να μάθετε περισσότερα.

 9. Η Hermes δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές οι οποίες έχουν χαθεί, καθυστερήσει, καταστραφεί, ή έχουν απολεσθεί λόγω σφάλματος του υπολογιστή. H Hermes δεν είναι υπεύθυνη για ανακριβή στοιχεία του επάθλου που παρέχονται σε κάθε συμμετέχοντα από οποιονδήποτε τρίτο μέρος που συνδέεται με αυτόν τον διαγωνισμό.

 10. Η Hermes διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού ανά πάσα στιγμή και να απορρίψει συμμετέχοντες που δεν συμμετέχουν εντός των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού.

 11. Το έπαθλο είναι ένα ταξιδιωτικό κουπόνι αξίας €300.00, το οποίο ο νικητής/νικήτρια θα παραλάβει και θα εξαργυρώσει από το Top Kinisis Travel και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαργύρωση/αγορά οποιονδήποτε ταξιδιωτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το Top Kinisis Travel.  –Ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις του Top Kinisis Travel. . Το έπαθλο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο άτομο, να εξαργυρωθεί με μετρητά ή με της εναλλακτικές λύσεις.

 12. Εάν το έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο, η Hermes διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να προσφέρει ένα εναλλακτικό έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. 

 13. Ο νικητής θα επιλεγεί μέσω τυχαίας κλήρωσης ανάμεσα από όλες τις έγκυρες συμμετοχές που υποβλήθηκαν βάση των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί την Τρίτη, 9 Απρίλιου 2024.

 14. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram και θα πρέπει να παρέχει το email και το προσωπικό του τηλέφωνο. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν από την Hermes σχετικά με την παραλαβή του επάθλου. Η Hermes δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο νικητής δεν λάβει, για οποιοδήποτε λόγο, την ειδοποίηση της (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό λόγω ανακριβή ή δυσλειτουργικών στοιχείων επικοινωνίας).  

 15. Ο νικητής πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών και κατά την παραλαβή του επάθλου πρέπει να παρουσιάσει την  πολιτική του ταυτότητα για να βεβαιώσει την ηλικία και την ταυτότητα του.

 16. Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχθεί το έπαθλο μέχρι την Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024 αλλιώς o νικητής αποκλείεται αυτόματα και η Hermes θα επιλέξει, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση, μέσω τυχαίας κλήρωσης νέο νικητή.

 17. Το έπαθλο υπόκειται στη διαθεσιμότητα και στους όρους και προϋποθέσεις του Top Kinisis Travel και ο νικητής του επάθλου θα είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για να επικοινωνήσει με το εν λόγω ταξιδιωτικό γραφείο για όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για τη χρήση του συγκεκριμένου κουπονιού και να μάθει τους όρους και προϋποθέσεις της εταιρείας.  Ο νικητής πρέπει να εξαργυρώσει το ταξιδιωτικό κουπόνι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

 18. Η Hermes δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα του αεροπορικού ταξιδιού, της διαμονής, των μεταφορών ή για οτιδήποτε άλλο που μπορεί να συμβεί ή να προκύψει από την χρήση του επάθλου. Ο νικητής είναι υπεύθυνος για τα έξοδα και οποιεσδήποτε διευθετήσεις που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο έπαθλο.

 19. Με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό και αποδεχόμενος να λάβει το έπαθλο του διαγωνισμού, ο νικητής επιτρέπει στην Hermes να δημοσιοποιήσει το όνομα του/της, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του διαγωνισμού μέσω των δημοσίων σχέσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο νικητής περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα στην Κύπρο, για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή θα επεξεργαστούν  σύμφωνα με τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Hermes (όπως τροποποιείται κατά καιρούς) και η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Επισκεφτείτε τη Δήλωση Απορρήτου για να μάθετε περισσότερα.

 20. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Hermes, οι αντιπρόσωποί της ή οι διανομείς της δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι ή υπόλογοι να αποζημιώσουν τον νικητή ή να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία, τραυματισμό ή θάνατο που προκύπτει από την ανάληψη του επάθλου, εκτός σε περίπτωση που προκλήθηκε από την αμέλεια της Hermes, των αντιπροσώπων ή των διανομέων της ή των υπαλλήλων τους.

 21. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δημιουργία του Δικτυακού Τόπου

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος και η τεχνική στήριξη για αυτόν παρέχεται από την Global Reach.