* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
*
*
Τίτλος:
*
*
*
*
*
Χρειάζεστε άδεια εργασίας για να εργαστείτε στην Κύπρο;:
*
Έχετε ολοκληρώσει τη στρατιωτική σας θητεία;:
*
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Προσθήκη περισσότερων
Ανώτατη Εκπαίδευση
Προσθήκη περισσότερων
ΓΛΩΣΣΕΣ
*
*
ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ:
*
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Προσθήκη περισσότερων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
*
Σε ποιο αεροδρόμιο επιθυμείτε να εργαστείτε;:
*
Σε ποιο τμήμα ενδιαφέρεστε να εργαστείτε;:
*
Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε βάρδιες ή ώρες γραφείου;:
*
Ενδιαφέρεστε για μόνιμη, μερική ή εποχική απασχόληση;:
*
*
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Προσθήκη περισσότερων
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Έχω διαβάσει το Έντυπο Συγκατάθεσης για τους αιτούντες και όλες οι απαντήσεις που έδωσα είναι αληθινές.  Αν σε οποιαδήποτε στιγμή οι δηλώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποδειχθούν ψευδείς, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της διαδικασίας πρόσληψης ή σε τερματισμό εργοδότησης. Όλοι οι αιτητές θα αντιμετωπιστούν δίκαια και με απόλυτη εχεμύθεια. 

 

Συγκατάθεση:
*
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
*
Αποδεκτές μορφές: PDFs, Word Documents
Αποδεκτές μορφές: PDFs, Word Documents
* Παρακαλώ σημειώστε ότι ανταποκρινόμαστε μόνο σε αιτήσεις με βάση τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας για μελλοντική χρήση.