8 Νοεμβρίου 2022

Η Hermes Airports και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπέγραψαν την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου τη συμφωνία για τα νέα Σχέδια Κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες για την περίοδο 2022 – 2027. Τα Σχέδια τα οποία αποτείνονται προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Hermes Airports και θα έχουν άμεση ισχύ από τον τρέχοντα μήνα.

Η Hermes airports σημειώνει ότι η ανανέωση της εμπορικής συμφωνίας με το Κράτος που επιτρέπει την εφαρμογή των Σχεδίων Κινήτρων μέχρι το 2027, κρίνεται εξαιρετικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπορικής κίνησης, της οικονομίας και του τουρισμού, ειδικά το επόμενο διάστημα, κατά το οποίο σοβαρές προκλήσεις, όπως ο πληθωρισμός και οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις αερομεταφορές. Στόχος μας για την επόμενη περίοδο είναι η περαιτέρω διείσδυση σε υφιστάμενες αγορές, η ανάπτυξη νέων δρομολογίων και η ενίσχυση της ολόχρονης αεροπορικής συνδεσιμότητας. 

Σημειώνεται ότι τα νέα Σχέδια Κινήτρων αποτελούν συνέχεια αντίστοιχων σχεδίων που εφαρμόζονται με επιτυχία στην Κύπρο από το 2012 με τη συνεισφορά της Hermes Airports και του Υπουργείου Μεταφορών, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση της επιβατικής κίνησης από 7,3 εκ. επιβάτες το 2011 σε 11,3 εκατομμύρια το 2019.

« Πίσω