15 Φεβρουαρίου 2011

News Item Image Ο Εκτελεστικός Διευθυντής Μάρκετινγκ της Hermes Airports, κ. Ken Hassard παραδίδει επιταγή-χορηγία στον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Περιφερειακού Γυμνασίου Κιτίου, κ. Παναγιώτη Πίπονα. Η χορηγεία παραχωρήθηκε για να καλύψει την αγορά αναγκαίων αγαθών για τους μαθητές του σχολείου.

« Πίσω