9 Μαΐου 2011

News Item Image Στο πλαίσιο της εταιρικής μας ευθύνης ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Hermes Airports κ. Alfred van den Meer παραδίδει μια επιταγή-χορηγία στην υπέυθυνη του Πολιτιστικού Τμήματος του Δήμου Λάρνακας για την έκδοση του περιοδικού του Δήμου.

« Πίσω