15 Σεπτεμβρίου 2017

News Item Image

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Hermes, η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της εταιρείας, κα Ελένη Καλογήρου μαζί με τον Ανώτερο Διευθυντή Επιχειρήσεων του Αεροδρομίου Πάφου κ. Γιάννη Χάρπα, είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Τίμης, κ. Φίλιο Φυλαρέτου, στον οποίον και επέδωσαν επιταγή με συμβολική οικονομική βοήθεια για την κοινότητα της Τίμης.

« Πίσω