20 Φεβρουαρίου 2017

News Item Image Παράδοση επιταγής από την Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes, κα Ελένη Καλογήρου στον Επικεφαλής του Ιδρύματος Λεμεσού για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, κο Ιάκωβο Βαλανίδη προς οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος.

« Πίσω