31 Ιουλίου 2019

News Item Image

Το τέταρτο επίπεδο του πιστοποιητικού ACA που αφορά τη λήψη αντισταθμιστικών ενεργειών για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατέκτησε η Hermes Airports για τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Το εν λόγω πιστοποιητικό επιβεβαιώνει την δέσμευση της Hermes Airports για την μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των αεροδρομίων στην διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

« Πίσω