30 Μαΐου 2019

Η Hermes Airports σε συνεργασία με τον οργανισμό Let's Do It Cyprus και το Τμήμα Περιβάλλοντος, διοργάνωσαν διαδραστικά και ενημερωτικά σεμινάρια σε πέντε κοινοτικά Δημοτικά Σχολεία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Το θέμα των σεμιναρίων ήταν «Λεμέ όχι στο Πλαστικό Καλαμάκι» και στα παιδιά δόθηκε ως αναμνηστικό δώρο μεταλλικό καλαμάκι πολλαπλής χρήσης, για την περεταίρω ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά και προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας. 

« Πίσω