Επικεφαλής Επιχειρήσεων Αεροδρομίου Πάφου

Γιάννης Χάρπας

Ο Γιάννης Χάρπας γεννήθηκε το 1968 στο Newcastle  (S. Africa).  Εργοδοτήθηκε στην Hermes Airports Ltd τον Απρίλιο του 2009. Τον Μάρτιο του 2010 ανάλαβε την θέση του Διευθυντή Συμβολαίων Διαχείρισης Χερσαίων Μεταφορών και τον Μάρτιο του 2014 την θέση των Συμβάσεων Αεροδρομίου και Διαχειριστής Συμμόρφωσης.  Τον Ιούνιο του 2015 του ανατέθηκε η θέση του Επικεφαλή Επιχειρήσεων του αεροδρομίου στην Πάφο.

Ο Γιάννης έχει πάνω από 24 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της αεροπορίας με σημαντική και ιδιαίτερη κατεύθυνση στις αερολιμενικές και αεροπορικές δραστηριότητες. Είναι απόφοιτος του Διεθνούς Ινστιτούτου Επιστήμης (ΙΤ) στον τομέα Τουρισμού και Ξενοδοχειακής Διαχείρισης  και της Technikon Natal (SA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο πρωταρχικός στόχος του Γιάννη είναι να διασφαλίσει ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πάφου λειτουργεί με ασφάλεια και τηρεί τους διεθνείς  και εθνικούς κανονισμούς, πρότυπα και πολιτικές.  Μεταξύ των καθηκόντων του είναι η εφαρμογή σύγχρονων  βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση αεροδρομίων και μέσω της προηγμένης τεχνολογίας εφαρμόζουν καινοτόμες βελτιώσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση των επιπέδων ποιότητας των αερολιμενικών υπηρεσιών.