Ανώτερος Διευθυντής Εμπορικού Τμήματος και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Ηλίας Λιόλιος

Ο Ηλίας Λιόλιος εντάχθηκε στην Hermes Airports το 2006 και κατέχει την θέση του Ανώτερου Διευθυντή Εμπορικού Τμήματος και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης από το 2014 με απόσπαση από το Vantage Airport Group. Ο Ηλίας έχει μεγάλη εμπειρία στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και κατέχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού αλλά και στην Στρατηγική Διαχείριση.

Ο Ηλίας είναι υπεύθυνος για όλες τις εμπορικές ενέργειες και ηγείται της διεκπεραίωσης της εμπορικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, ενώ είναι υπεύθυνος και για όλες τις εμπορικές δραστηριότητες.  Ο Ηλίας υποστηρίζει επίσης και άλλα αεροδρόμια του δικτύου της Vantage Group ενώ πρόσφατα διορίστηκε και πρόεδρος του Εμπορικού Φόρουμ της ACI.

Ο Ηλίας είναι υποστηρικτής της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και της λιανικής πώλησης, και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στην ενδυνάμωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών, έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καινοτομία και την τεχνολογία. Είναι αποφασισμένος να ηγηθεί των εμπορικών δραστηριοτήτων μέσω της αξιοποίησης του συστήματος συμπεριφοράς των επιβατών στο αεροδρόμιο και να βρει νέους τρόπους για να διαφοροποιήσει και να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών του αεροδρομίου.