Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σκοπός της παρούσας πολιτικής 

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την Hermes Airports Limited η οποία δεσμεύεται να τα προστατεύσει.  Η παρούσα πολιτική καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από την Hermes Airports Limited κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας και/ή παροχής υπηρεσιών της Hermes Airports Limited προς εσάς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε στοιχείων μπορεί να παρέχετε όταν εγγραφείτε για επικοινωνία, παροχή ή αγορά υπηρεσίας, λάβετε μέρος σε έρευνα ή διαγωνισμό ή κάνετε χρήση της υπηρεσίας για δωρεάν wi-fi που προσφέρει η Hermes Airports Limited. 

Η ιστοσελίδα αυτή δεν απευθύνεται σε παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία που αφορούν παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι έχουμε εκ παραδρομής συλλέξει τέτοια στοιχεία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε άμεσα γονική συναίνεση ή να διαγράψουμε τα στοιχεία.     

Είναι σημαντικό όπως μελετήσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδυασμό με οποιανδήποτε άλλη σχετική πολιτική που μπορεί να εφαρμόζουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ούτως ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τις πρακτικές μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει ως σκοπό να συμπληρώνει οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές και όχι να τις παρακάμπτει. 


Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Hermes Airports Limited είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής η "Εταιρεία", "εμείς" ή "εμάς") στην παρούσα πολιτική.

Έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) ο οποίος οφείλει να ανταποκρίνεται σε ζητήματα που αφορούν στην παρούσα πολιτική. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σε σχέση με την παρούσα πολιτική, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων για άσκηση των νομικών σας δικαιωμάτων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον DPO ως αναφέρεται πιο κάτω. 


Στοιχεία επικοινωνίας

Hermes Airports Limited, Κεντρικά Γραφεία, P.O.Box 43027, 6650 Διεθνές Αερολιμένας Λάρνακας, Λάρνακα, Κύπρος.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την εποπτική αρχή της Κύπρου για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Θα το εκτιμούσαμε όμως όπως μας δώσετε πρώτα την ευκαιρία να σας απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερωτήματα ή θέματα που σας απασχολούν προτού αποταθείτε στο Γραφείο  Επιτρόπου. 


Αλλαγή της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και υποχρέωσή σας να μας ενημερώνεται για αλλαγές

Η πολιτική αυτή ενημερώθηκε στις 8 Απριλίου 2021.

Είναι σημαντικό όπως τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ακριβή και επικαιροποιούνται. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία κατά την διάρκεια της σχέσης μας. 


Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών 

Η ιστοσελίδα αυτή μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, ενσωμάτωση σε πρόσθετα (plugin) μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον ιστοχώρο και εφαρμογές (applications). Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους ίσως επιτρέπετε τρίτα μέρη να συλλέξουν ή να διαβιβάσουν δεδομένα σας. Δεν έχουμε οποιονδήποτε έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων μερών και δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις πολιτικές τους για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες τρίτων μερών σας συνιστούμε όπως διαβάζετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της κάθε ιστοσελίδας.


Είδη δεδομένων που συλλέγουμε 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα (ανώνυμα δεδομένα).

Μπορεί να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να καταχωρήσουμε και να διαβιβάσουμε διάφορα είδη προσωπικών σας δεδομένων τα οποία κατηγοριοποιήσαμε ως ακολούθως:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης (Identity Data) συμπεριλαμβάνουν όνομα, μεσαίο όνομα, επίθετο, πατρικό όνομα, όνομα χρήστη ή άλλο κωδικό, οικογενειακή κατάσταση, τίτλο, ημερομηνία γεννήσεως και γένος. 
 • Δεδομένα Επικοινωνίας (Contact Data) συμπεριλαμβάνουν διεύθυνση έκδοσης τιμολογίου, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας. 
 • Δεδομένα Οικονομικής φύσης (Financial Data) συμπεριλαμβάνουν τραπεζικό λογαριασμό και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.
 • Δεδομένα Εμπορικής φύσης (Transaction Data) συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για πληρωμές από και προς εσάς και άλλα στοιχεία υπηρεσιών που αγοράσατε από εμάς.
 • Τεχνικά Δεδομένα (Technical Data) συμπεριλαμβάνουν διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδυκτίου), διεύθυνση MAC (media access control) κωδικό πρόσβασης, λειτουργικό σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ρύθμιση και τοποθεσία ζώνης ώρας, ιστοσελίδες παραπομπής και άλλες τεχνικές πληροφορίες για την συσκευή από την οποία επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. 
   
 • Δεδομένα Προφίλ (Profile Data) συμπεριλαμβάνουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, αγορές ή παραγγελίες σας, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα και άλλα στοιχεία από ανταπόκρισή σας σε έρευνες ή σχόλια.  
 • Δεδομένα Χρήσης (Usage Data) συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας.  
 • Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνίας (Marketing and Communications Data) συμπεριλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ και τον τρόπο που επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συλλέξουμε Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (συμπεριλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό). Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και πληροφορίες για ποινικές καταδίκες και αδικήματα. 


Εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το νόμο ή σύμφωνα με τους όρους συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας και εσείς δεν παρέχετε τα δεδομένα που σας ζητούνται, δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις με βάση τη συμφωνία που επισυνάψαμε ή σκοπεύουμε να επισυνάψουμε μαζί σας (για παράδειγμα να σας παρέχουμε  υπηρεσίες). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αναγκαστούμε να ακυρώσουμε μία υπηρεσία μας προς εσάς οπότε και θα σας ενημερώσουμε. 


Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα με διάφορους τρόπους όπως παραθέτουμε πιο κάτω:

 • Απ’ ευθείας συναλλαγές. Μπορεί να μας δώσετε Δεδομένα Ταυτοποίησης, Δεδομένα Επικοινωνίας και Δεδομένα Οικονομικής φύσης συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως πως. Αυτός ο τρόπος συμπεριλαμβάνει προσωπικά δεδομένα τα οποία μας δίδετε όταν:
 • αιτήστε τις υπηρεσίες μας, 
 • δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας,
 • ζητάτε να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ,
 • λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμό, έρευνα ή προώθηση προϊόντος,
 • μας αποστέλλετε σχόλια ή παρατηρήσεις. 
 • Αυτοποιημένες τεχνολογίες ή συναλλαγές. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μπορεί να συλλέγουμε αυτόματα Τεχνικά Δεδομένα για  το λειτουργικό σας σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησής σας. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε, όπως τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την Πολιτική Χρήσης Cookies .
 • Τρίτα πρόσωπα. Μπορεί να λάβουμε Δεδομένα Επικοινωνίας, Δεδομένα Οικονομικής φύσης και Δεδομένα Εμπορικής φύσης από τρίτα πρόσωπα που μας παρέχουν υπηρεσίες πληρωμής, παράδοσης και τεχνικές υπηρεσίες. 

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον μας το επιτρέπει ο νόμος. Συνήθως, χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης την οποία συνάψαμε ή προτιθέμεθα να συνάψουμε μαζί σας.
 • Όταν είναι απαραίτητο για σκοπούς έννομων συμφερόντων μας (ή τρίτων) και τα συμφέροντα σας και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν έναντι αυτών.
 • Όταν είναι απαραίτητο για συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση ή υποχρέωση προς εποπτική αρχή.
 • Όταν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. 

Γενικότερα δεν βασιζόμαστε στην συγκατάθεση ως νομική βάση για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός στην περίπτωση αποστολής υλικού μάρκετινγκ σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Έχετε το δικαίωμα οποιανδήποτε στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για αποστολή υλικού μάρκετινγκ επικοινωνώντας με τον DPO dpo@hermesairports.com.


Λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Παραθέτουμε πιο κάτω πίνακα με περιγραφή των λόγων για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και της νομικής βάσης για την επεξεργασία τους.

Σημειώστε ότι μπορεί η επεξεργασία να βασίζεται σε περισσότερες από μία νομικές βάσεις ανάλογα με τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον DPO για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου στο πίνακα πιο κάτω αναφέρονται περισσότερες από μία νομικές βάσεις.  

Λόγος / Δραστηριότητα Είδος δεδομένων Νομική βάση επεξεργασίας
συμπεριλαμβανομένου του έννομου συμφέροντος
Για εγγραφή σας ως πελάτη/δημιουργία
λογαριασμού
(α) Ταυτοποίησης
(β) Επικοινωνίας
Εκτέλεση σύμβασης σας μαζί σας
Για διεκπεραίωση και παράδοση της
παραγγελίας σας συμπεριλαμβανομένων των
ακόλουθων:
(α) Διαχείριση πληρωμών, αμοιβών και τελών
(β) Είσπραξη οφειλών προς εμάς
(α) Ταυτοποίησης 
(β) Επικοινωνίας  
(γ) Οικονομικής φύσης 
(δ) Εμπορικής φύσης
(ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
(α) Εκτέλεση σύμβασης σας μαζί σας 
(β) Έννομο συμφέρον (για είσπραξη
οφειλών σε εμάς)
Για διαχείριση της συνεργασίας μας μαζί σας
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
(α) Ειδοποίηση σας για αλλαγές στους όρους μας 
(β) Επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς υποβολής
σχόλιων και παρατηρήσεων 
(α) Ταυτοποίησης  
(β) Επικοινωνίας  
(γ) Προφίλ 
(δ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
(α) Εκτέλεση σύμβασης σας μαζί μας  
(β) Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση 
(γ) Έννομο συμφέρον (για επικαιροποίηση
των στοιχείων και για μελέτη/ανάλυση της
χρήσης των υπηρεσιών μας από τους πελάτες)
(δ) Με την συγκατάθεσή σας
Για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή έρευνες (α) Ταυτοποίησης 
(β) Επικοινωνίας  
(γ) Προφίλ 
(δ) Χρήσης  
(ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
(α) Εκτέλεση σύμβασης σας μαζί μας 
(β) Έννομο συμφέρον (για μελέτη/ανάλυση
της χρήση των υπηρεσιών μας από τους
πελάτες, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
και της επιχείρησης μας)
(γ) Με την συγκατάθεσή σας
Για διαχείριση και προστασία της επιχείρησης μας
και της ιστοσελίδας μας
(α) Ταυτοποίησης 
(β) Επικοινωνίας 
(γ) Τεχνικά 
(α) Έννομο συμφέρον (για διαχείριση της
 επιχείρησης μας, για παροχή υπηρεσιών
ΙΤ και ασφάλειας δικτύου και για πρόληψη
έναντι απάτης)
(β) Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
Για αποστολή σχετικού περιεχομένου και
διαφημιστικού υλικού και μελέτη της
αποτελεσματικότητας αυτής της αποστολής
(α) Ταυτοποίησης 
(β) Επικοινωνίας  
(γ) Προφίλ  
(δ) Χρήσης 
(ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  
(στ) Τεχνικά
(α) Έννομο συμφέρον (για ανάλυση της
χρήσης των υπηρεσιών μας από τους
πελάτες μας, την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων και της επιχείρησης μας)
(β) Με την συγκατάθεσή σας 
Για βελτίωση της ιστοσελίδας μας, των υπηρεσιών
μας, των υπηρεσιών μάρκετινγκ και της
εξυπηρέτησης των πελατών μας
(α) Τεχνικά  
(β) Χρήσης
Έννομο συμφέρον (για κατηγοριοποίηση
των πελατών μας για σκοπούς παροχής
υπηρεσιών, για επικαιροποίηση της
ιστοσελίδας μας, για ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων μας και για καθορισμό
της στρατηγικής μάρκετινγκ μας)
Για παροχή εισηγήσεων σε εσάς σε σχέση με
υπηρεσίεςμας οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν
(α) Ταυτοποίησης  
(β) Επικοινωνίας 
(γ) Τεχνικά 
(δ) Χρήσης  
(ε) Προφίλ
Έννομο συμφέρον (για βελτίωση των
υπηρεσιών μας και ανάπτυξη της
επιχείρησής μας)
Για παροχή δωρεάν wi-fi σε εσάς Διεύθυνση MAC (media access only) Εκτέλεση σύμβασης σας μαζί σας

 


Ειδικές Προσφορές  

Μπορεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα Ταυτοποίησης, Επικοινωνίας, Χρήσης, Προφίλ και τα Τεχνικά δεδομένα για να εξακριβώσουμε ποιες υπηρεσίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν για σκοπούς μάρκετινγκ. 

Θα λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ από εμάς εάν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας προς τούτο ή έχετε ζητήσει πληροφορίες ή αγοράσει υπηρεσίες από εμάς ή λάβατε μέρος σε διαγωνισμό ή γίνατε συνδρομητής για προσφορές νοούμενου ότι σε κάθε περίπτωση δεν μας ενημερώσατε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ. 


Μάρκετινγκ από τρίτους

Θα αιτούμαστε την ρητή σας συγκατάθεση σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.  


Διαγραφή 

Μπορείτε να μας ζητήσετε οποιανδήποτε στιγμή όπως σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε υλικό μάρκετινγκ επικοινωνώντας με τον DPO dpo@hermesairports.com

Αυτό δεν θα εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίσατε για σκοπούς παροχής υπηρεσιών ή άλλων συναλλαγών. 


Cookies

Μπορείτε να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε  τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αν επιλέξετε να μην δεχθείτε ορισμένα cookies, ίσως να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του ιστοχώρου μας. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την Πολιτική Χρήσης Cookies.


Αλλαγή σκοπού 

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε εκτός εάν εύλογα θεωρούμε ότι τα χρειαζόμαστε για κάποιο άλλο σκοπό ο οποίος συνάδει με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε. 

Σημειώστε ότι μπορεί να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την γνώση σας ή συγκατάθεση, σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους, όταν αυτό επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. 


Πως μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε ορισμένες περιπτώσεις μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα τρίτα μέρη που αναφέρουμε πιο κάτω:

 • Πάροχοι υπηρεσιών-τρίτα μέρη: Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών. Θα μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με τους παρόχους αυτούς μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή/διεκπεραίωση των υπηρεσιών τους προς εμάς, όπως υποστήριξη λογισμικού και πλατφόρμας, cloud hosting, υπηρεσιών μάρκετινγκ, διαφημιστικές υπηρεσίες, ανάλυση δεδομένων και άλλες. Οι πάροχοι υπηρεσιών-τρίτα μέρη δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή να διαβιβάσουν τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία θα  μοιραστούμε μαζί τους για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την παροχή υπηρεσιών σε εμάς.
 • Τρίτα μέρη για νόμιμους σκοπούς: Θα διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα εφόσον πιστεύουμε ότι αυτό απαιτείται:

(i) Για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις και για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα κυβερνητικών αρχών που συμπεριλαμβάνουν αρχές χωρών άλλων από την χώρα διαμονής σας.

(ii) Για προστασία των δικαιωμάτων μας, των χρηστών, των συστημάτων και των υπηρεσιών μας.

(iii) Σε περίπτωση εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλως πως διάθεσης όλων ή μέρους της επιχείρησης ή της περιουσίας μας. 

Τα τρίτα μέρη δεσμεύονται να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα τηρούν σύμφωνα με τον νόμο. Δεν επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών-τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. 


Διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες 

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με επιλεγμένους συνεργάτες που τα επεξεργάζονται για λογαριασμό μας οι οποίοι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε η επεξεργασία να πληροί τις προϋποθέσεις και να διασφαλίζονται τα δικαιώματα σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεδομένα δύναται να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στη βάση συμβατικών ρητρών που εγγυώνται ότι η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.


Ασφάλεια δεδομένων

Εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την κατάχρηση προσωπικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, συνεργάτες ή τρίτα μέρη που είναι αναγκαίο να έχουν άδεια πρόσβασης για σκοπούς εκτέλεσης της εργασίας τους έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Τα εξουσιοδοτημένα αυτά άτομα θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατόπιν οδηγιών μας και δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας.  

Εφαρμόζουμε διαδικασίες για αντιμετώπιση οποιασδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση και θα  ενημερώσουμε εσάς και την αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε.


Διατήρηση δεδομένων 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα θεωρούμε αναγκαίο για εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων νομικών και λογιστικών υποχρεώσεων καθώς και υποχρεώσεων αναφοράς, και για μέγιστη περίοδο έξι ετών. 

Για να καθορίσουμε την απαιτούμενη περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων λαμβάνουμε υπόψη το μέγεθος, το είδος και την φύση των προσωπικών δεδομένων, την πιθανότητα ζημιάς από παράνομη χρήση ή αποκάλυψη, τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και κατά πόσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους λόγους με άλλα μέσα, και τους εφαρμοστέους νόμους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να κρατήσουμε τα στοιχεία ανώνυμα για στατιστικούς λόγους οπότε και μπορούν να κρατηθούν χωρίς χρονικό περιορισμό.


Τα δικαιώματά σας με βάση τον νόμο

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα με βάση τη νομοθεσία για προστασία προσωπικών δεδομένων: 

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίδει το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία διατηρούμε και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε με βάση το νόμο. 
 • Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία διατηρούμε. Αυτό σας παρέχει την δυνατότητα να διορθώσετε ανακριβή ή να συμπληρώσετε ελλιπή προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διατηρούμε, παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ορθότητα των νέων δεδομένων. 
 • Να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίδει το δικαίωμα να μας ζητήσετε όπως διαγράψουμε δεδομένα που σας αφορούν εάν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για εμάς ή όταν ανακαλέσατε την συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίστηκε η επεξεργασία ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή όταν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί ο νόμος της χώρας μας. Σημειώστε ότι μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να προβούμε στη διαγραφή των δεδομένων σας για συγκεκριμένους νομικούς λόγους τους οποίους και θα σας γνωστοποιήσουμε εφόσον υπάρχουν κατά την υποβολή του αιτήματός σας.  
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν εμείς θεωρούμε ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή τρίτων, και εσείς, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας πιστεύετε ότι υπερισχύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, μπορεί να αποδείξουμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον το οποίο υπερισχύει των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. 
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίδει το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εάν επιθυμείτε την επαλήθευση των δεδομένων σας, (β) όταν η επεξεργασία γίνεται παράνομα αλλά δεν επιθυμείτε την διαγραφή των δεδομένων, (γ) όταν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα δεδομένα για σκοπούς δικαστικών διαδικασιών παρόλο που εμείς δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, ή (δ) εναντιωθήκατε στην επεξεργασία των δεδομένων σας αλλά οφείλουμε να βεβαιώσουμε κατά πόσο έχουμε έννομο συμφέρον για επεξεργασία.  
 • Να ζητήσετε την διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο. Θα  διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένο, σύνηθες τύπο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Σημειώστε ότι αυτό το δικαίωμα εφαρμόζεται σε δεδομένα των οποίων η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται σε συγκατάθεση την οποία δώσατε αρχικά ή στη βάση εκπλήρωσης σύμβασης μεταξύ μας.  
 • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (περιλαμβανομένης κατάρτισης προφίλ). Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.   
 • Να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας αν πάσα στιγμή εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Αυτό όμως δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας διενεργήθηκε πριν την απόσυρση της συγκατάθεσης σας. Σημειώστε ότι εάν αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, ίσως να μην μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες οπότε και θα σας ενημερώσουμε ανάλογα. 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιονδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον DPO dpo@hermesairports.com


Τέλη 

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε σχέση με τα πιο πάνω (ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος) παρέχονται δωρεάν. Εάν όμως τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα μπορεί να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας. 


Τι μπορεί να σας ζητηθεί 

Μπορεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να βεβαιώσουμε την ταυτότητα σας και το δικαίωμά σας σε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή στην άσκηση άλλων δικαιωμάτων σας). Αυτό είναι μέτρο ασφάλειας για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Ίσως να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες για να επιταχύνουμε την ανταπόκριση μας στο αίτημά σας. 


Χρονική περίοδος ανταπόκρισης

Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα εντός ενός μηνός. Εάν όμως το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υποβάλλονται πολλά αιτήματα μαζί ίσως χρειαστούμε περισσότερο χρόνο και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε ανάλογα.